CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
YÊU VÀ TUÂN GIỮ LỜI CHÚA
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật VI Phục Sinh. Trong bối cảnh hướng tới lễ Chúa Lên Trời và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta đọc lại diễn từ từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Có thể nói, đây là những lời trăng trối quan trọng của một người sắp phải ra đi. Chúng ta suy niệm hai lời quan trọng của Chúa Giêsu:

1- “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy”

Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai yêu mến Ta thì giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14,23).

Ở đời, yêu mến ai thì vâng lời người đó, làm theo điều người đó muốn. Cũng thế, yêu mến Chúa thì tuân giữ Lời Chúa, sống theo Lời Chúa dạy. Thực hành Lời Chúa là bằng chứng của lòng yêu mến. Thánh Ignatiô nói: “Tình yêu hệ tại ở việc làm hơn tại lời nói.” Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Không phải những người nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Thiên Chúa” (Mt 7,21). Ai tuân giữ Lời Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người đó, họ trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa cho người khác.

2- “Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự”

Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo Hội cách dồi dào chỉ sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Bầu Chữa, được Thiên Chúa Cha gởi tới nhân danh Chúa Giêsu. Người sẽ dạy các Tông Đồ mọi sự và nhắc lại những gì mà Đức Giêsu đã loan báo.
Chúa Thánh Thần luôn ở với Giáo Hội và mỗi người chúng ta. Người dạy chúng ta mọi sự. Người hướng dẫn chúng ta tới chân lý toàn vẹn và giúp chúng ta thực hiện những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Thần giúp chúng ta sống trong bình an và tình yêu, chứ không sống trong sợ hãi hay nô lệ. Bởi lẽ, ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có Giáo Hội, có bình an, tự do và thánh thiện. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới ơn cứu độ đích thực như Người đã tác động các Tông Đồ khi họ kinh nghiệm rằng: “Kitô hữu được cứu độ không do cắt bì nhưng do tin vào Đức Giêsu” (x. Cv 15,5-11). Đó là sự mới mẻ do Thánh Thần mang lại.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người chúng ta thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Đồng thời, luôn biết mở rộng tâm hồn để cho Người hoạt động và hướng dẫn chúng ta tới chân lý toàn vẹn. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/