Các Hồng Y được chia làm ba đẳng: Hồng Y Phó Tế, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Giám Mục. Thông thường, các vị đang coi sóc các giáo phận và tổng giáo phận khi được tấn phong Hồng Y thì thuộc đẳng Hồng Y Linh Mục. Nói thí dụ, trong một công nghị tấn phong Hồng Y sắp tới, khi Đức Thánh Cha quyết định phong Hồng Y cho các Đức Tổng Giám Mục ở Hà Nội, Huế hay Sàigòn thì ngài thuộc đẳng Hồng Y Linh Mục. Trong khi các vị đang làm việc tại giáo triều Rôma thì thuộc đẳng Phó Tế, sau đó một vài năm mới lên Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Giám Mục. Mặc dù sự phân biệt chủ yếu có tính nghi lễ, các Hồng Y Giám Mục là những vị sẽ tham gia cùng Niên trưởng Hồng Y Đoàn, là người sẽ chủ trì Cơ Mật Viện bầu tân Giáo Hoàng.

Trong công nghị ngày 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thăng 9 Hồng Y phó tế, bao gồm cả Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, lên hàng Hồng Y linh mục. Với quyết định này, Đức Thánh Cha Phanxicô trên thực tế đã giao phó vai trò phó tế trong trường hợp có mật nghị bầu Giáo Hoàng cho giám mục người Mỹ James Michael Harvey, năm nay 72 tuổi.

Protodeacon, hay Hồng Y trưởng đẳng phó tế, là vị Hồng Y lớn tuổi nhất trong số các vị Hồng Y phó tế. Trong số những việc khác của ngài, có một nhiệm vụ quan trọng là công bố công thức Latinh nổi tiếng giới thiệu một vị giáo hoàng mới được bầu: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam”, nghĩa là “Tôi thông báo với các bạn một niềm vui lớn, chúng ta vừa có một vị giáo hoàng.”

Hồng Y trưởng đẳng phó tế hiện tại của Hồng Y Đoàn là Hồng Y người Ý Renato Raffaele Martino, chủ tịch danh dự của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Tuy nhiên, ngài đã 89 tuổi và do đó không thể tham gia mật nghị, vì bất kỳ Hồng Y nào trên 80 tuổi đều không được phép, theo một quy tắc được đưa ra vào năm 1970 bởi Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục.

Do đó, hiện nay Hồng Y phó tế cao cấp nhất, là Hồng Y Harvey, chứ không phải Đức Hồng Y Bertello.

Ngoài ra còn có một “Protopriest”, tức là Hồng Y trưởng đẳng linh mục, và “dean of cardinals,” tức là Hồng Y Niên trưởng được bầu mỗi năm năm và đứng đầu các Hồng Y đẳng giám mục và toàn bộ Hồng Y Đoàn.

Hiện tại, Hồng Y trưởng đẳng linh mục là Hồng Y Michael Michai Kitbunchu (93 tuổi) của Thái Lan - người sẽ được Đức Hồng Y Vinko Puljić (76 tuổi) của Croatia thay thế trong trường hợp có mật nghị bầu Giáo Hoàng.

Niên trưởng Hồng Y Đoàn là vị Hồng Y người Ý Giovanni Battista Re (88 tuổi), người sẽ phụ trách triệu tập mật nghị trong trường hợp Giáo hoàng Phanxicô qua đời hoặc từ chức. Trong mật nghị, ngài sẽ được thay thế bởi phó niên trưởng Hồng Y Đoàn, là Đức Hồng Y người Á Căn Đình Leonardo Sandri (78 tuổi), là người sẽ có nhiệm vụ chủ trì mật nghị và hỏi vị Hồng Y được bầu xem ngài có chấp nhận sự bầu cử của mình hay không và ngài dự định mang tên gì.
Source:Aleteia