Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Giêng là: Cầu cho những người bị đàn áp về tôn giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô dành ý cầu nguyện đầu tiên của năm 2022 để chống lại sự phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo, ĐTC nhắc nhở chúng ta tự do tôn giáo không chỉ giới hạn ở sự tự do thờ phượng, nhưng còn gắn liền với tình huynh đệ.

(Tin Vatican)

Trong video của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý cầu nguyện trong tháng Giêng năm 2022, ĐTC viết: “Làm sao chúng ta có thể cho phép cái xã hội vốn rất văn minh này, lại có những người bị bách hại chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của họ?”

Và "Tại sao mà nhiều tôn giáo thiểu số hiện đang bị phân biệt đối xử hoặc bị ngược đãi?"

Ý cầu nguyện tháng Giêng của Ngài đánh dấu sự khởi đầu năm thứ bảy của Chương trình Video Cầu nguyện của Đức Thánh Cha, một Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha.

Trong thông điệp được công bố hôm thứ Ba 4/1/2022, Đức Thánh Cha chia sẻ việc bắt bớ những ai, chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của họ là “vô nhân đạo” và “điên rồ”.

Một hiện tượng trên toàn thế giới

Tổ chức từ thiện Công Giáo cho hay các Giáo hội đang cần đến sự trợ giúp (Aid to the Church in Need), đang phát tán thông điệp của tháng này, ghi nhận trong báo cáo hàng năm “Tự do tôn giáo trên thế giới” cho hay trên toàn thế giới, cứ ba quốc gia thì có một nước tự do tôn giáo bị vi phạm, chiếm khoảng 2/3 tổng dân số thế giới.

Theo báo cáo của ACN, hơn 646 triệu người tín hữu đang sống ở các quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo.

Công nhận người khác là anh chị em

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “tự do tôn giáo không chỉ giới hạn ở sự tự do thờ phượng,” nhưng “cần chúng ta đánh giá cao những điểm khác biệt của người khác và nhìn nhận họ như là những anh chị em thực sự.”

Ngay cả khi có những khác biệt đáng kể, chẳng hạn như khác biệt về tôn giáo, thì cũng không nên “làm xứt mẻ tình đoàn kết tuyệt vời của việc liên đới với anh chị em khác”.

“Chúng ta hãy chọn con đường huynh đệ. Bởi vì chúng ta là anh chị em với nhau hoặc chúng ta bại trận”.

Trong tháng đầu tiên của năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện “cho những người bị đối xử phân biệt và bị đàn áp tôn giáo, có thể tìm thấy trong xã hội mà họ sống các quyền và phẩm giá có được từ việc trở thành anh chị em với nhau”.