Kể từ Thứ Năm ngày 23 tháng 12, chỉ những người có giấy chứng nhận đã được tiêm phòng hoặc phục hồi sau SARS-Cov-2 mới được phép vào các văn phòng của Giáo triều Rôma.

Một sắc lệnh tổng quát mới, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, đưa ra các quy định mới “xét vì tình trạng khẩn cấp y tế hiện tại vẫn tiếp tục tiếp diễn và thậm chí còn tồi tệ hơn và sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại nó và bảo đảm việc tiến hành an toàn các hoạt động”.

Sắc lệnh mới - theo sau sắc lệnh về các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được công bố vào ngày 16 tháng 12 (số CDLXI) bởi Đức Tổng Giám Mục Fernando Vérgez Alzaga, là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia Thành Vatican, áp dụng cho nhân sự của tất cả các bộ, Hội đồng và các văn phòng của Giáo triều Rôma, cũng như các bộ phận liên quan đến Tòa thánh. Các quy tắc cũng được mở rộng cho các cộng tác viên bên ngoài, nhân viên của các công ty bên ngoài, khách truy cập và người dùng các dịch vụ.

Theo nghị định, nhân viên không có “thẻ xanh” hợp lệ chứng minh tình trạng tiêm chủng hoặc phục hồi sau vi rút, sẽ không thể tiếp cận nơi làm việc và sẽ bị coi là vắng mặt không có lý do, do đó sẽ bị đình chỉ thanh toán cho thời gian vắng mặt. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến an sinh xã hội và các khoản khấu trừ phúc lợi, cũng như giảm trừ gia cảnh. Việc tiếp tục vắng mặt không có lý do sẽ phải gánh chịu những hậu quả được quy định trong Quy định chung của Giáo triều Rôma.

Tất cả những người tiếp xúc với công chúng, kể từ ngày 31 tháng Giêng năm 2022, sẽ có nghĩa vụ cung cấp tài liệu chính thức chứng minh họ đã nhận được đầy đủ vắc-xin chống Covid bao gồm cả liều tăng cường thứ ba.

Ngoài các quyền kiểm soát được giao cho Hiến binh Vatican, sắc lệnh quy định rằng mỗi cơ quan được yêu cầu xác minh sự tuân thủ các yêu cầu, với một loạt các thủ tục để tổ chức các cuộc kiểm tra này và xác định những người chịu trách nhiệm xác minh và tranh chấp các vi phạm nghĩa vụ. Liên quan đến các Bộ liên quan, các phụ tá tổng thư ký chịu trách nhiệm bảo đảm sự tuân thủ.

Bất kỳ đánh giá nào về các yếu tố dẫn đến việc có thể được miễn trừ các nghĩa vụ của sắc lệnh thuộc trách nhiệm của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và tùy thuộc vào ý kiến của Tổng cục Y tế và Vệ sinh.

Sắc lệnh cũng nêu rõ rằng các cơ quan y tế có thẩm quyền của Vatican có thể thấy cần thiết phải đưa ra những hạn chế hơn nữa đối với những người đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao.
Source:Vatican News