Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ Nhân loại (HCHF) lo ngại cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ Nhân loại (HCHF) cho hay "đã đến lúc Afghanistan nên chấp nhận chung sống hòa bình" và duy trì các nguyên tắc về tình huynh đệ và lòng khoan dung của con người. Ủy ban cũng bày tỏ "mối quan tâm sâu sắc" đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng

(Tin Vatican)

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu (20/8/2021), Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ Nhân loại (HCHF) cho hay họ “đang theo dõi tình hình ở Afghanistan một cách hết sức quan tâm,” đặc biệt đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở nước này.

Ủy ban nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế “không được chối bỏ trách nhiệm nhân đạo đối với người dân Afghanistan.” Ủy ban kêu gọi phải bảo vệ nhân quyền và tự do cho con người, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi phụ nữ của người dân Afghanistan.

Đồng thời, Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ Nhân loại (HCHF) kêu gọi “tôn trọng sự đa nguyên sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo trong đất nước Afghanistan, không nên hạn chế nó vào bất luận một nhóm nào, hầu đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả mọi người”.

Cuối cùng, Ủy ban kêu gọi người dân Afghanistan “hãy cùng làm việc để chấm dứt hàng chục năm nội chiến tương tàn và đẵm máu”, Ủy ban kêu gọi: “Đã đến lúc Afghanistan phải chung sống hòa bình và duy trì các nguyên tắc của tình huynh đệ và lòng khoan dung với mọi người.”

Ủy ban Quốc tế về tình huynh đệ Nhân loại (HCHF) được thành lập sau khi Đại Giáo trưởng Imam Ahmed el-Tayeb và Đức Thánh Cha Phanxicô cùng nhau ký Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vào năm 2019. Trọng tâm của Văn kiện là “truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cùng nhau sống các giá trị của tình huynh đệ nhân loại”.