Hôm thứ Ba 10 tháng 8, Đức Hồng Y Eduardo Martínez Somalo, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 năm 1988, đã qua đời.

Với cái chết này của ngài, Hồng Y đoàn còn 219 vị, gồm 123 vị Hồng Y cử tri và 96 vị không còn quyền bầu Giáo Hoàng. Các vị không còn quyền bầu Giáo Hoàng là các vị trên 80 tuổi. Hồng Y Becciu tuy dưới 80 nhưng cũng không còn quyền bầu Giáo Hoàng vì đã mất các quyền lợi chỉ dành cho Hồng Y.

Trong số 123 Hồng Y cử tri, 13 vị được thăng Hồng Y dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 39 vị dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, và 71 vị dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong số 96 vị Hồng Y không có quyền bầu Giáo Hoàng, 47 vị được thăng Hồng Y dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 27 vị dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, và 22 vị dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tính chung trong Hồng Y đoàn, 60 vị được thăng Hồng Y dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 66 vị dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, và 93 vị dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô.
Source:Sismografo