Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng phá thai là bất hợp pháp trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp sau tam cá nguyệt đầu tiên.

Theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC, 65% người Mỹ nói rằng phá thai là bất hợp pháp trong hầu hết hoặc tất cả các trường hợp trong tam cá nguyệt thứ hai. Và đáng chú ý, chỉ có 19% số người được hỏi cho rằng phá thai trong ba tháng giữa – tức là khoảng từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín của thai kỳ - nên được hợp pháp hóa, trong khi 81% trả lời rằng phá thai trong giai đoạn này là bất hợp pháp.

61% người Mỹ tin rằng phá thai là hợp pháp trong ba tháng đầu của thai kỳ. Tỷ lệ người Mỹ cho rằng phá thai là bất hợp pháp trong tam cá nguyệt đầu tiên là 16%. 35% nói rằng phá thai là bất hợp pháp trong tam cá nguyệt thứ hai, và 54% trả lời như vậy đối với tam cá nguyệt thứ ba.
Source:Catholic News Agency