NHỮNG CÁNH CHIM CHIỀU
Ảnh của Lê Trị

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
như tiếng tơ lòng người bạc phước
nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau.
(Trích ca khúc của Hoàng Giác)