Đức Thánh Cha Phanxicô liên đới và gần gũi với các giám mục và toàn dân Brazil, đang chịu đau thương vì đại dịch và ngài mời gọi các giám mục tin tưởng, hy vọng và tăng cường tình đoàn kết để vượt thắng những thách đố hiện nay.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp Video gửi các giám mục Brazil đang nhóm đại hội lần thứ 58, từ ngày 12 đến 16 tháng 4 năm 2021, giữa lúc đất nước Brazil đang phải đối phó với đại dịch Covid-19: cho đến nay đã có hơn 13 triệu rưỡi ca nhiễm và hơn 353,000 người chết.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến và bày tỏ sự gần gũi với hàng trăm ngàn gia đình Brazil bị mất người thân yêu, trẻ già, cha mẹ, các bác sĩ và những người thiện nguyện, các thừa tác viên thánh, người giàu người nghèo. Ðại dịch không loại trừ ai trong tình cảnh đau khổ này. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các giám mục nạn nhân của Covid-19.

Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm tín thác nơi chiến thắng của Chúa Kitô Phục sinh trên sự chết và tội lỗi. Đức Thánh Cha nói: Niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô Phục sinh chứng tỏ cho chúng ta rằng chúng ta có thể vượt thắng thời điểm đau thương này. Niềm hy vọng mang lại cho chúng ta sức mạnh để trỗi dậy. Ðức bác ái thúc đẩy chúng ta khóc với người khóc, và giúp đỡ đặc biệt những người túng thiếu nhất để họ vui cười trở lại.

Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục Brazil hãy đoàn kết và cổ võ sự đoàn kết trong dân. Giáo hội phải là một dụng cụ hòa giải và hiệp nhất. Ðó là sứ mạng của Giáo hội tại Brazil hơn bao giờ hết. Cần gạt qua một bên những chia rẽ và bất đồng. Trong Hội đồng Giám mục, sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là một sự hòa hợp, hiệp nhất, mà chỉ Chúa Thánh Linh mới có thể ban.

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Anh em thân mến, thách đố thật lớn lao. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (xc Mt 28:20).
Source:Vatican News