Trong Thánh lễ mừng xuân mới cử hành lúc 11 giờ 30 ngày 14/02/2021, cộng đoàn Giáo Xứ VN tại Paris có vinh dự được Linh mục Kinh sĩ Richard Escudier, Giám quản Giáo phận đặc trách các cộng đoàn ngoại kiều (vicaire épiscopal pour le service des communautés étrangères), chủ lễ cùng với cha Giám đốc Giáo xứ Gilbert Nguyễn Kim Sang, cha Giuse Trần Anh Dũng, cha Gioan Vũ Minh Sinh. Ngoài ra còn có các Thầy Phó tế Phêrô Phạm Bá Nha (niên trưởng), Thầy Gioan Nguyễn Sơn, Thầy Giuse Giang Minh Đức, Thầy Michel Nguyễn Anh Hải.

Xem Hình