Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, qua các bài đọc, sẽ đem đến cho chúng ta niềm an ủi, để sống cậy trông vào Chúa nhiều hơn. Đời sống thế gian tùy thuộc vào hai điểm chính: Tinh Thần và Vật Chất.

Ông Gióp bị thử thách, gần như ông cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi. Trong lúc đó, thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2 thì hăng say rao giảng cho lương dân niềm cậy trông vào Chúa. Đến nỗi ông đã quên cá nhân của mình để gặp gỡ nhân loại vì lợi ích của Tin Mừng ông rao giảng.

Chúng ta cầu xin Chúa trong thánh lễ hôm nay, giúp chúng ta giữ được mãi tinh thần phó thác và cậy trông, cho dù cuộc đời có thăng trầm, thế giới có biến đổi, tình yêu tín thác vào Chúa của chúng ta sẽ không hề đổi thay.

Với những tư tưởng chuẩh bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Ông Gióp có cảm tưởng đời ông đã xuống tận cùng vực thẳm. Ngay cả người vợ cũng muốn bỏ rơi ông. Đôi lúc chúng ta cũng có những cảm nghiệm như thánh Gióp. Nhưng hãy nhớ lời thánh vịnh của thánh vương Đavít sau đây để vững tin hơn: “Cho dù người mẹ đã sinh con có quên con đi nữa, nhưng Cha sẽ không bao giờ quên con”.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô trọn đời hiến thân vì Tin Mừng, quên mình để gặp Chúa trong anh em. Phần chúng ta, ngoài miếng cơm manh áo, chúng ta có cơ hội nào để gặp gỡ Chúa trong những anh chị em mà chúng ta có dịp tiếp xúc, gặp gỡ hằng ngày không?

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Đời sống Đức Kitô là rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh tật. Ngoài ra, Ngài còn dành thời giờ để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Chúng ta có thường xuyên gặp gỡ Chúa qua những sự cầu nguyện không?LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa chữa những người bệnh tật. Ngài luôn hiện diện với chúng ta trong Kinh Thánh và các phép Bí Tích. Giờ đây, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện cầu sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho các Phẩm Trật trong Giáo Hội được đầy khôn ngoan của Thánh Thần để đưa con thuyền Giáo Hội đến bến bờ bình an. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những người già nua, bệnh tật đang cần đến sự săn sóc, thăm viếng của chúng ta trong tình cộng đoàn. Xin cho họ gặp được linh mục để lãnh nhận các phép bí tích trong giờ sau hết. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta cầu nguyện cho những linh mục, tu sĩ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, và tất cả những ai coi sóc bệnh nhân. Xin ban cho họ tinh thần kiên nhẫn phục vụ trong các chức năng nghề nghiệp của họ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng năm tháng ngày giờ Chúa ban, để tô điểm đời sống bằng những nhân đức, tô đậm tình anh em qua những nghĩa cử bác ái vị tha. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Đặc biệt những linh hồn chúng ta nhớ đến trong thánh lễ tuần nầy, nhất là những nạn nhân của Covid-19 (20). Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Cha, xin tỏ lòng từ bi trên dân Cha, vì Cha đã mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Xin ban sức mạnh và niềm tin cho những ai đến tham dự hai bàn tiệc nầy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen