Hôm 18 tháng Giêng, khi một tòa án của Ý bắt đầu tiến trình xem xét yêu cầu dẫn độ cô Cecilia Marogna của Tòa Án Quốc Gia Thành Vatican, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Vatican đã quyết định bãi bỏ yêu cầu xem ra có vẻ nặng nề này, xét vì không còn cần thiết nữa.

Toàn văn tuyên bố của Phòng Báo Chí Tòa Thánh như sau:

Vào ngày 13 tháng Giêng năm 2021, thẩm phán điều tra của Tòa Án Quốc Gia Thành Vatican, đã chấp nhận yêu cầu của Văn phòng Chưởng Lý là thu hồi biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng trước đó đối với cô Cecilia Marogna, người sắp bị xét xử vì cáo buộc tham ô cùng với những người khác.

Bị cáo đã từ bỏ quyền tự bào chữa bằng cách không xuất hiện để bị thẩm vấn trước cơ quan tư pháp Ý, do Chưởng Lý yêu cầu thông qua một thủ tục tư pháp. Cho nên, ý định của sáng kiến này, trong số những thứ khác, là cho phép bị cáo tham gia vào phiên tòa ở Vatican mà không phải chịu các biện pháp phòng ngừa chống lại cô ấy đang được xem xét.


Source:Holy See Press Office