‘‘Nhật ký trong tù’’ viết trong thời gian bị giam giữ và sau cùng được trắng án, phát hành tại Úc ngày 15/12, ĐHY George Pell tiên đoán Đức TGM Tổng Giáo phận Paris Michel Aupetit có triển vọng trở lên đấng kế vị Thánh Phêrô.

ĐHY George Pell, cựu bộ trưởng Kinh tế của Đức Thánh Cha Phanxicô, là một trong các vị Hồng Y có thế lực của Giáo triểu, đã viết như sau : ‘‘Nước Pháp chịu ơn Đức cố Hồng Y Lustiger. Ngài cho rằng Hội thánh có thể tồn tại trong một thê giới tục hóa. Đức TGM Michel Aupetit xuất thân là bác sĩ y khoa, luôn tuân theo truyền thống của Giáo Hội. Tôi hy viọng ngài sẽ trở nên Hồng Y. Với kinh nghiệm lãnh đạo Giáo phận Paris, ngài có triển vọng trở thành Giáo Hoàng. ‘’

Đức TGMMichel Aupetit sinh ngày 23/03/1951 tại Versailles. Ngài là TGM Paris từ ngày 07/12/2017. Thân phụ là công nhân hỏa xa, người mẹ rất ngoan đạo. Sau khi học y khoa tại Bichar và Necker, ngài tốt nghiệp bác sĩ y khoa và hành nghể từ 1979 đến 1990 tại Colombes. Ngài thực hiện ý nguyện trở thành y sĩ để chia sẻ tứ khổ ‘‘sinh, lão, bệnh tử’’ nhân sinh.

Sau đó, ngài nhập đại chủng viện Paris, tốt nghiệp Cử nhân Thần học. Năm 44 tuổi, ngày được ĐHY Lustiger truyền chức linh mục và là cha phó Saint-Paul-Saint-Louis từ 1998 đến 2001. Từ 2001-2006, ngài là chính xứ Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance. Năm 2006, ngài là giám mục, tổng đại diện tổng giáo phận Paris. Ngày 02/02/2013, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm ngài là Giám Mục Phụ Tá Paris. Ngày 04/04/2014, ngài được Đức Thánh Cha Pnanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Nanterre.

Nếu sau này, lời tiên đoán của ĐHY George Pell trở thành sự thực, ngài sẽ là vị giáo hoàng người Pháp thứ 17, kể từ thế kỷ XIV, kế nhiệm :

Sylvestre II (Gerbert d'Aurillac), 999-1003.

Saint Léon IX (Brunon, évêque de Toul), 1048-1054.

Nicolas II (Gérard, né en Savoie), 1058-1061.

Urbain II (Eudes, né à Châtillon-sur-Marne), 1088-1099.

Calixte II (fils du comte de Bourgogne), 1119-1124.

Urbain IV (Jacques Pantaléon), 1261-1264.

Clément IV (1265-1268).

Innocent V (1276).

Martin IV (1281-1285).

Clément V (12305-1314).

Jean XXII (1316-1334).

Benoît XII (1334-1342).

Clément VI (1342-1352).

Innoncent VI (1352-1362).

Chân phước Urbain V (1365-1370).

Grégoire XI (1370-1378).

---

Lê Đình Thông