(CNA ngày 01 tháng 12 2020 ).- Một trong những kết quả cuối cùng đã được kiểm chứng cuả cuộc bầu cử năm 2020, một nữ ứng viên phò sinh đã chiến thắng khít khao với chỉ có 6 phiếu mà thôi và trở thành dân biểu quốc hội đơn vị 2 cuả Iowa.

Bà Mariannette Miller-Meeks cuả đảng Cộng hòa đã chiến thắng nữ ứng viên Dân chủ Rita Hart với một biên độ hẹp nhất, nghiã là chỉ hơn có sáu phiếu trong một tỷ số như sau: 196,964 / 196,958.

Với chiến thắng cuả bà Miller-Meeks, đảng Cộng hòa thêm được 10 ghế trong Hạ viện, thu hẹp đa số cuả đảng Dân chủ và nuôi hy vọng sẽ ngăn chặn những mưu đồ lập pháp cuả đảng Dân chủ nhằm mở rộng phá thai.

Bà Miller-Meeks là người phụ nữ thứ 18 được hiệp hội phò sinh Susan B. Anthony List (SBA Lits) ủng hộ, được bầu vào Hạ viện trong chu kỳ này.

Chủ tịch SBA List là bà Marjorie Dannenfelser cho biết: “Sự tăng triển theo cấp số nhân của những phụ nữ phò sinh trong Hạ viện phản ánh một thực tế là vấn đề Sự Sống thường bị coi như là một vấn đề tranh cãi chính trị mà thôi, thì nay đã trở thành một con đường để chiến thắng”.

Với 11 nữ dân biểu phò sinh đã được tái cử, bà Dannenfelser lưu ý rằng vào tháng Giêng tới thì sẽ có 29 nữ dân biểu phò sinh phục vụ trong Hạ viện, và sẽ trở thành “bức tường gạch chống lại chương trình nghị sự ủng hộ phá thai triệt để” bao gồm việc bãi bỏ Tu chính án Hyde.

Trước đây đảng Dân chủ đã tiên đoán họ có thể gia tăng được hàng chục ghế trong Hạ viện, nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Trong số mười một ghế mà đảng Dân chủ bị mất, thì những người phụ nữ được SBA List ủng hộ đã chiếm được 10 ghế. Một cuộc đua nữa ở đơn vị 22 cuả New York hiện vẫn chưa ngã ngũ; Vào sáng thứ Ba, ứng viên Cộng hòa là bà Claudia Tenney đang dẫn trước 12 phiếu so với dân biểu Dân chủ đương nhiệm là ông Anthony Brindisi, nhưng số phiếu vẫn chưa được chứng nhận.

Được biết bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết đã có kế hoạch hủy bỏ Tu chính án Hyde, là tu chính ngăn chặn tiền thuế liên bang tài trợ cho việc phá thai. Nhưng với việc giảm thiểu đa số trong Hạ viện, thì không hiểu bà ấy có thể thực hiện lời hứa hay không. Các đảng viên Dân chủ còn muốn thông qua Đạo luật Bình đẳng, để công nhận xu hướng tình dục và bảo vệ pháp lý cái gọi là bản giới (gender identity, tức là tự cho mình thuộc giống nào,) và mở rộng việc phá thai.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 50 ghế trong Thượng viện. Với hai cuộc đua chung kết ở Georgia sẽ diễn ra vào tháng Giêng tới, nếu họ chỉ giành được một ghế thì họ vẫn duy trì quyền kiểm soát Thượng viện và có thể vô hiệu hóa các nỗ lực hủy bỏ Tu chính án Hyde hoặc Đạo luật Bình đẳng.

SBA List công bố sẽ tung ra 4,1 triệu đô la để ủng hộ hai ứng viên Cộng hòa ở Georgia, tiếp cận một triệu cử tri qua những công việc như gõ cửa, gọi điện thoại, quảng cáo và thư từ.