NAM CALI - Cha Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Công Giáo GP Orange cho biết tổng cộng số tiền quý ông bà và anh chị em trong giáo phận Orange đã ưu ái cứu trợ cho nạn nhân bão lụt Miền Trung là $255,851.10. Các giáo xứ và cộng đoàn Việt Nam trong giáo phận đã đóng góp như sau:

 • 1. CĐ St. Columban: $23,460.00
 • 2. Trung Tâm Công Giáo: $67,919.00
 • 3. Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế: $598.00
 • 4. CĐ Westminster: $31,800.10
 • 5. CĐ Huntington Beach: $4,675.00
 • 6. Giáo Xứ La Vang: $15,148.00
 • 7. Giáo Xứ Thánh Linh: $25,057.00
 • 8. CĐ Tam Biên $31,646.00
 • 9. CĐ Tustin: $8,970.00
 • 10. CĐ Thomas More: $6,168.00
 • 11. CĐ Orange: $9,015.00
 • 12. CĐAnaheim: $6,760.00
 • 13. CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm: $3,900.00
 • 14. CĐ Saddleback: $7,517.00
 • 15. CĐ Costa Mesa: $6,513.00
 • 16. CĐ St. Polycarp: $6,705.00

Cha Giám đốc Trung tâm Công Giáo GP Orange cho biết số tiền này đã được chuyển về cho Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành để ngài chuyển về cho Đức TGM Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam.
Cha Hùng nhân đây có lời chân thành cám ơn lòng bác ái quảng đại của quý vị và anh chị em giáo dân. Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng dồi dào cho nghĩa cử tốt đẹp này của quý ông bà và anh chị em.