Đức Cha Michael Olson, Giám Mục Fort Worth, đề nghị Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, nên thận trọng đừng hấp tấp tạo cho dân chúng Hoa Kỳ cảm tưởng là các ngài hài lòng với kết quả cuộc bầu cử trong khi vẫn còn những tranh chấp.

Một tuyên bố của chủ tịch USCCB, là Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles, nói rằng “chúng tôi công nhận rằng Joseph Biden, đã nhận đủ số phiếu để được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi chúc mừng ông Biden và ghi nhận rằng ông đã cùng với cố Tổng thống John F. Kennedy trở thành tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ tuyên xưng đức tin Công Giáo. Chúng tôi cũng chúc mừng Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris của California, người trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm phó tổng thống.”

Theo ý kiến của Đức Cha Olson, hành động như thế là quá hấp tấp và thiếu thận trọng. Ngài kêu gọi cầu nguyện, và nhấn mạnh rằng các kết quả bỏ phiếu vẫn chưa chính thức.

“Đây vẫn là thời điểm cho sự thận trọng và kiên nhẫn vì kết quả của cuộc bầu cử tổng thống chưa được xác thực chính thức”. Ngài kêu gọi người Công Giáo cầu nguyện cho hòa bình nếu kết quả bị thách thức tại tòa án.

“Có vẻ như sẽ có sự khiếu nại tại tòa án, vì vậy tốt nhất là chúng ta trong lúc này hãy cầu nguyện cho hòa bình trong xã hội và quốc gia của chúng ta và cho sự liêm chính của nền cộng hòa của chúng ta, một quốc gia dưới quyền Chúa, có thể được duy trì vì lợi ích chung của tất cả mọi người”

Tổng thống Trump, đến nay vẫn chưa tuyên bố chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Chiến dịch tranh cử của ông đã đệ trình các vụ kiện liên quan đến kết quả bầu cử ở một số tiểu bang, với hy vọng loại bỏ các lá phiếu bị cáo buộc là gian lận và thực hiện một cuộc kiểm phiếu lại có thể đưa ông lên đầu trong Cử tri đoàn.

Thẩm phán Tòa án tối cao Samuel Alito đã chấp nhận một số yêu cầu của chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, bộ trưởng ngoại vụ tiểu bang Georgia nơi Biden dẫn trước ít hơn nửa phần trăm – tức là ít hơn 15,000 phiếu bầu đã thông báo kiểm phiếu lại bằng tay bắt đầu vào sáng thứ Tư.

Nếu cuộc kiểm phiếu lại cho thấy Tổng thống Trump mới là người thắng cử, tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Gomez sẽ làm mất uy tín của USCCB và các Giám Mục Hoa Kỳ.

Ngay cả khi không có các khiếu nại trước tòa, ngày 14 tháng 12, các đại cử tri mới bỏ phiếu chính thức bầu ai là tổng thống. Hành động quá hấp tấp của Đức Tổng Giám Mục Gomez gây thắc mắc cho nhiều người và đã trở thành một đề tài khiến USCCB bị chỉ trích rất mạnh trên các mạng xã hội.


Source:Catholic News Agency