Ý cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh Cha cho sự tiến bộ của ngành robot và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

Qua thông điệp video ý định cầu nguyện trong tháng XI này, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho sự tiến bộ của ngành robot và trí tuệ nhân tạo (AI) được luôn “biết tôn trọng nhân phẩm con người và sự sáng tạo”.
(Tin Vatican)

Tiến bộ thực sự
Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những tiến bộ theo cấp số nhân, bằng chứng là đã có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kiến thức khác nhau. Ngày nay 37% các tổ chức trên thế giới đã triển khai trí tuệ thông minh (AI) một cách nào đó (tăng 270% trong 4 năm qua).

Trong “Video Đức Thánh Cha nói tiến bộ này trong lĩnh vực người máy và Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) “có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nếu nó nhắm vào lợi ích chung”. Theo nghĩa này, ĐTC hy vọng tiến bộ công nghệ sẽ không làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội. Đức Thánh Cha nói nếu nó làm gia tăng sự bất bình đẳng xã hội, thì nó sẽ không phải là một “tiến bộ thực sự”. Sự tiến bộ như vậy không giúp gì cho phẩm giá con người và mối quan tâm đến sự Sáng Tạo.

Những lợi ích
Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng giải quyết nhiều vấn đề mà nhân loại phải đối mặt, chẳng hạn như trong việc đánh giá năng lực học tập của sinh viên học sinh, giúp phát hiện ra tiến trình tiến bộ thực sự. Nó có thể giúp những người khiếm thị (mù) hoặc khiếm thính (điếc) qua phát minh các công cụ để người khuyết tật được giao tiếp tốt hơn (chẳng hạn như chuyển văn bản thành lời nói hoặc lời nói thành văn bản). Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể tăng tốc độ thu nhận, xử lý và phổ biến dữ liệu y tế để cải thiện sự chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân, đặc biệt cho những người sống ở vùng sâu vùng xa.

Điều này cũng áp dụng cho lĩnh vực sinh thái, thông qua Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phân tích được những dữ liệu về biến đổi khí hậu và tạo ra các mô hình giúp tiên đoán trước các thiên tai. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các thành phố thông minh và bền vững bằng cách giảm chi tiêu đô thị, cải thiện khả năng phục hồi đường cao tốc và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Nó có nhiều khả năng được sử dụng vào ngành công nghệ vì lợi ích chung và theo “Video của Đức Thánh Cha” thì chính việc sử dụng hình ảnh phát tuyến do Viện Công nghệ và công ty năng lượng đa quốc gia của Ý, là Enel, cho thấy một số lợi ích này.

Phục vụ nhân loại
Ông Francesco Starace, Giám đốc điều hành của Enel cho hay công ty “đã dành cho Tòa thánh những công cụ đặc biệt mà Tòa thánh cần để sử dụng cho có hiệu quả tốt nhất.”

Ông tiếp tục, “Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định, nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm các kết quả ích lợi được phân phối một cách công bằng và tạo ra cơ hội và sự an nguy cho con người.” Ông Starace còn cho hay: “Để đưa ra định hướng tích cực cho các hành động và lựa chọn của chúng ta liên quan đến hiện tại và tương lai, chúng ta phải đặt sự tôn trọng đối với con người và môi trường làm trọng tâm, áp dụng tầm nhìn dựa trên tính bền vững. Chỉ bằng cách này, sự tiến hóa công nghệ này mới có thể trở thành hữu dụng cho nhân loại và tạo ra những cơ hội mà mấy năm trước đây chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng ra được.”

Mạng lưới cầu nguyện trên toàn thế giới của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về việc truyền bá ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha. Trong nhận xét về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11, Cha Frédéric Fornos Dòng Tên giám đốc quốc tế của mạng lưới cũng cho hay sự cần thiết phải hỗ trợ những thay đổi công nghệ nhanh chóng này vì “lợi ích của tất cả mọi người”.

“Ý cầu nguyện của tháng này,” cha nói, “củng cố ý tưởng lợi ích mà nhân loại thu gặt được (và sẽ tiếp tục thu được) từ tiến bộ công nghệ phải luôn được tính đến, song song với việc 'phát triển đầy đủ trách nhiệm và giá trị'.” Cha Fornos cho hay điều này đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong thông điệp Laudato si' của ngài và bây giờ trong thông điệp thứ ba, Fratelli tutti, trong đó ĐTC nói, "Thật tuyệt vời biết bao nếu sự phát triển của đổi mới khoa học và công nghệ có thể giúp vun góp nhiều hơn sự bình đẳng và hòa nhập xã hội!”

Cha Fornos nói: Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot được ứng dụng vào công nghệ, mở ra những thách thức lớn đối với lãnh vực đạo đức và công bằng xã hội. “Đây là lý do tại sao lời yêu cầu gần đây của Đức Thánh Cha là rất quan trọng: cầu nguyện cho sự tiến bộ này luôn ‘phục vụ con người’.

Nguyên văn ý cầu nguyện tháng 11 năm 2020:

Trí tuệ nhân tạo là trung tâm của mọi sự thay đổi, nó mang tính thời đại mà chúng ta đang trải qua. Người máy có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nếu nó được góp phần vào lợi ích chung. Thật vậy, nếu tiến bộ công nghệ làm tăng sự bất bình đẳng, thì đó không phải là tiến bộ thực sự. Những tiến bộ trong tương lai nên hướng tới việc tôn trọng phẩm giá con người và sự sáng tạo.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự tiến bộ kỹ nghệ người máy và trí tuệ nhân tạo có thể luôn phục vụ loài người… chúng ta có thể nói, cầu mong nó “là con người”.