Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung

Kính thưa quý anh chị em tín hữu:

Trong tinh thần máu chảy ruột mềm, kính mong quý anh chị em quảng đại cứu trợ đồng bào Miền Trung đang bị thiên tai lũ lụt tàn phá. Hơn hai tuần qua nước lũ càng ngày càng dâng cao, đã và đang gây thiệt hại đến nhiều mạng sống của con người và gia cầm. Nhiều thành phố, làng mạc, và ruộng đồng bị nước lũ phủ kín. Nhiều người cho rằng đây là trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của Miền Trung Việt Nam.

Cùng hiệp thông với nỗi thống khổ này, Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange, đã cho phép các cộng đoàn Việt Nam được xin tiền lần thứ hai trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần này hoặc tuần tới để cộng tác vào công cuộc cứu trợ. Kính mong quý ông bà và anh chị em góp một bàn tay, lá lành đùm lá rách. Quý vị vui lòng đóng góp trực tiếp tại cộng đoàn của mình hay tại Trung Tâm Công Giáo. Số tiền thu được sẽ được chuyển về Tòa Giám Mục GP Orange, và Đức Cha Nguyễn Thái Thành sẽ chuyển thẳng về cho các giáo phận Miền Trung. Chúng tôi sẽ báo cáo hàng tuần trên Bản Tin Hiệp Thông về số tiền thu được tại các cộng đoàn.

Xin quý ông bà và anh chị em RẤT CẨN THẬN với những cá nhân hay tổ chức lạ, đang lợi dụng hoàn cảnh này để lường gạt.

Chân thành cám ơn tinh thần bác ai cáo quý của quý ông bà và anh chị em. Kính xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và quý quyến.

Nay kính,

LM Vincentê Phạm Ngọc Hùng
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo