LTS: Thương miền Trung, đêm trăn trở. Nước mắt chảy vào, thơ tràn ra. Xin cùng tâm sự với độc giả xa gần.

ƠI HUẾ THÂN THƯƠNG

Thương lắm miền Trung lũ lụt hoài
Covid dập dồn với thiên tai.
Bão lũ, lụt tràn gây thảm họa,
Tài sản, con người nhấn chìm ai!

Tình nghĩa Quân – Dân quả mặn nồng.
Anh – người chiến sĩ giữ núi sông,
Hôm nay ngã xuống vì dân nước,
Thắp nén hương trầm, nhớ chiến công!

“Máu chảy ruột mềm” xót miền Trung.
Màn trời, chiếu đất, suối lệ rưng.
Ai người tiếp tế nhu yếu phẩm
Tiếng gọi nghẹn ngào vẫn chưa ngưng…

Ơi Huế thân thương nước ngập trời,
Có nghe tiếng đáp từ khắp nơi?
Cầu mong trời sáng, người bừng sáng
Còn lại mênh mông nghĩa tình người!

Lm. Phêrô Hồng Phúc