Sáng 18/10/2020 vì dịch cùm Tàu Coronavirus vẫn còn đang hoành hành ở Sydney nên Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima Miller tổ chức rất giới hạn theo Luật của Bộ Y Tế đưa ra. Trước khi cử hành Thánh lễ là giờ đền tạ Đức Mẹ do Cha GB Lê Hồng Mạnh Đặc trách Giáo Đoàn Miller điều hành hướng dẫn.

Xem Hình

Sau đó đại diện quý thành viên Ban Mục Vụ Giáo Đoàn, quý hội đoàn đoàn thể tiến vào nhà thờ dâng hoa cho Đức Mẹ và Cha Tuyên úy Đặc trách Giáo đoàn GB Lê Hồng Mạnh và Cha Nguyễn Hoàng Việt cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính bổn mạng.

Trong bài giảng Cha Lê Hồng Mạnh nói về bài Phúc Âm hôm nay mà Chúa Giêsu đã nói “Của Xêsarê thì trả về cho Xêsarê, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”…và cũng chính Chúa Giêsu là người truyền giáo đầu tiên, vâng lời Chúa Cha nhập thể làm người trong cung lòng Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ chính là một tấm gương sáng tuyệt vời nhất, đứng bên thập giá Chúa Giêsu đã trăn trối lại “Gioan đây là con Bà…và này Bà là Mẹ con. Chúng ta những ai đã từng khó khăn đi vượt biên vượt biển đã bám víu vào Mẹ bám víu vào Chúa và hôm nay xin chúc mừng bổn mạng Giáo đoàn và cũng xin cám ơn Giáo đoàn đã đồng hành với con suốt 3 năm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Clerence Caraballo thay mặt Hội Đồng Giáo Xứ Miller lên ngỏ lời chúc mừng bổn mạng của Giáo đoàn. Kê tiếp anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên chúc mừng bổn mạng Giáo đoàn, Ca đoàn và Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và thay mặt cho Hội Đồng Mục Vụ TGP chúng tôi cám ơn sự cố gắng của ông Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn và quý thành viên Ban Mục Vụ đã hy sinh trong thời đại dịch với hoàn cảnh khó khăn, đã lo cho sức khỏe từng người trong Giáo đoàn khi tham dự Thánh lễ cuối tuần. Nguyện xin Mẹ Fatima sớm dập tắt cơn đại dịch này.

Sau cùng ông Trần Hồng Phước Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller ngỏ lời cám ơn qúy Cha, quý hội đoàn đoàn thể và mọi người đã đến tham dự mừng kính Lễ bổn mạng của Giáo đoàn. Đặc biệt cám ơn Cha GB Lê Hồng Mạnh Tuyên uý Đặc trách Giáo đoàn đã dìu dắt Giáo đoàn Miller suốt trong 3 năm qua, nay Cha vâng lời Bề Trên từ giã Giáo đoàn đi nhận sứ vụ mới. Thánh lễ hôm nay cũng là Thánh lễ chia tay của Cha và Giáo Đoàn. Giáo đoàn chúng con chân thành tri ân càm tạ Cha và nguyện xin Thiên Chúa phù trì ban ơn phúc cho Cha trong sứ vụ truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng chụp hình lưu niệm với Cha Lê Hồng Mạnh trong tình thân thương lưu luyến.

Diệp Hải Dung