Trong cuộc mít tinh tại Newport News (Virginia) ngày 25/09, TT Donald Trump cho biết 17 giờ thứ bảy 26/09, ông sẽ chính thức công bố việc bổ nhiệm một nữ thẩm phán Tối cao Pháp viện, thay thế bà Ruth Bader Ginsburg vừa từ trần vì bạo bệnh (cancer). Nhân vật trở thành thẩm phán trọn đời là bà Amy Coney Barrett, Công Giáo 48 tuổi. Bà là mẹ của 7 người con và là nhân vật chống đối việc cho phép phá thai.

Sau khi được tổng thống bổ nhiệm, vị tân thẩm phán cần được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Đây chỉ là một thủ tục hiến định, không làm thay đổi quyết định của lãnh đạo hành pháp, vì đảng Cộng hòa hiện nắm đa số trong Thượng viện.

Vị tân thẩm phán làm tăng thêm 6 thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ, trên tổng số 9 thẩm phán Tối cao Pháp viện, áp đảo khuynh hướng tự do chỉ còn 3 vị. Sự bổ nhiệm này sẽ đồng thời làm tăng số cử tri Công Giáo muốn bảo tồn học thuyết Công Giáo trong đời sống chính trị tại nước Mỹ, ủng hộ TT Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 03/11 sắp tới.

Lê Đình Thông