Một cuộc thăm dò mới do EWTN News - Đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu phối hợp với RealClear Opinion Research - Nghiên cứu Ý kiến Đích thực, đã tiết lộ những con số ấn tượng cho thấy nhiều người Công Giáo đã trải qua một cuộc đổi mới đức tin trong những tháng dài bị phong tỏa. Trong khi cuộc thăm dò chủ yếu tập trung vào các khuynh hướng chính trị và các mô hình bỏ phiếu tiềm năng, kết quả thú vị nhất được nhìn thấy trong các câu hỏi liên quan đến tác động tôn giáo của đại dịch thế giới COVID-19. Trong số các câu hỏi định hướng bầu cử, người Công Giáo tiết lộ mức độ phong tỏa ảnh hưởng đến đức tin của họ.

Theo kết quả do Đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu cung cấp, hơn 7/10 người Công Giáo (71%) cảm thấy đau buồn khi không thể tham dự Thánh lễ quá lâu, con số này đã tăng lên 80% ở những người Công Giáo thường xuyên đến nhà thờ trước khi bị phong tỏa. Cuộc thăm dò cho thấy rằng sự đau khổ này đã ảnh hưởng nặng nề đến mong muốn thực hành đức tin, vì hơn một nửa số người được hỏi (52%) cho biết họ muốn tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn so với trước đại dịch.

Cùng với mong muốn tham dự Thánh lễ ngày càng tăng, đa số người Công Giáo được thăm dò ý kiến ​​(58%) cho biết họ cảm thấy an toàn khi trở lại nhà thờ hàng tuần vào thời điểm này. Trong câu hỏi này, có thể thấy mức chênh lệch rất hẹp, vì 42% nói rằng họ cảm thấy chưa an toàn để trở lại tham dự Thánh lễ, trong khi mức thấp nhất được thấy ở các khu vực phía Tây.

Cuộc thăm dò cho thấy những người Công Giáo đã suy nghĩ rất sâu xa trong suốt những tháng bị phong tỏa, với hơn 6/10 (61%) báo cáo rằng giờ đây họ nghĩ khác về đức tin của mình, 79% nói rằng đại dịch đã đưa họ đến gần Chúa hơn, và 93% nói rằng giờ đây họ gần gũi hơn với gia đình.

Trong cuộc thăm dò do Đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu tài trợ, John Della Volpe, Giám đốc Bộ phận Bỏ phiếu của Viện Chính trị Đại học Harvard, người giám sát cuộc thăm dò bầu cử của Nghiên cứu Ý kiến Đích thực, gợi ý rằng những vấn đề mà người Công Giáo cân nhắc khi quyết định số phiếu của họ đã thay đổi do đại dịch. Ông lưu ý rằng kết quả thăm dò cho thấy những mối quan tâm truyền thống, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo, phá thai và Tòa án Tối cao, đã phần nào bị lu mờ bởi những lo ngại về kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Trong thảm dò cuối cùng, những người Công Giáo chú ý đến ảnh hưởng của dịch, đưa họ gần với Chúa trong cơn dịch, tấn công các nhà thờ, phá thai và hơn nữa.

Thăm dò lần 3 của Nghiên cứu Ý kiến Đích thực cho thấy suy nghĩ và ưu tiên của những người Công Giáo bị dịch cúm ảnh hưởng trầm trọng.

Trong cuộc thăm dò ý kiến lần 3 do cơ quan Nghiên cứu Ý kiến Đích thực, những người Công Giáo dự định bầu cử đã biểu lộ những quan tâm của họ trong cuộc tranh cử Tổng thống 2020.

Hơn chín trong số 10 cử tri Công Giáo (91%) nói rằng họ lo lắng về: - Kinh tế và việc làm 91 %; - Chăm sóc sức khỏe 89%; - Coronavirus 88%; - An ninh quốc gia 85%; - Bất ổn xã hội 84%; Tư pháp hình sự 82%; Thuế 80%; - Liên hệ sắc tội 77%; - Ngoại giáo 75 %; - Bổ nhiệm Chánh án Tối cao 68%; Tự do Tôn giáo 60%; Phá thai 59%.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn EWTN & RealClear Opinion Research