Trong mùa đại dịch COVID-19, theo yêu cầu của giáo dân và dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc, Ban Thông Tin – CĐCGVN-NU thực hiện các Thánh Lễ Trực Tuyến (TLTT) hằng tuần. Thêm vào đó, vẫn có Tiểu Tập Phụng Vụ Lời Chúa hằng tuần được in ra cho những tín hữu không có điều kiện xem TLTT.
Sau đây là bài Suy Niệm cho Thánh Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niện Năm A của Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm.

Bài Suy Niệm - Thánh Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm A

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở ta đón nhận lời Chúa cách nghiêm chỉnh để cuộc đời của ta được trổ sinh hoa trái thánh thiện. Tuy nhiên, ta có thể tự hỏi: Tại sao ta phải cần lời Chúa? Ta cần lời Chúa vì lời Chúa giúp ta hành động đúng đắn để sống xứng đáng là người. Khi hành động đúng đắn, ta sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho người chung quanh. Lời Chúa chắc chắn quan trọng, vì Chúa là Đấng Tốt Lành. Ngài hoàn hảo nên Ngài không cần gì cả. Vì Ngài tốt lành nên Ngài chỉ muốn điều tốt cho ta. Do đó, Ngài không lừa dối ta. Ngài không hại ta. Ngược lại, bất cứ một thế lực nào của loài người vẫn luôn bất toàn. Bất cứ một thế lực nào của trần thế cũng tìm tư lợi không ít thì nhiều. Vì bất toàn, vì có khuynh hướng tìm tư lợi, nên tư tưởng, ý kiến, quảng cáo của các thế lực đó dễ lối kéo ta vào cuộc sống mất thăng bằng, căng thẳng, xáo trộn.
Nếu như lời Chúa quan trọng để nuôi dưỡng đức tin của ta; nếu như lời Chúa giúp ta nên người công chính; nếu như lời Chúa làm cho ta sống thăng bằng và hạnh phúc, thì ta cần phải tìm cách đón nhận, lắng nghe, suy niệm lời Chúa để hành động của ta trở nên tốt lành.
Không thể một sớm một chiều mà ta trở nên tốt. Không thể đột nhiên mà ta hiểu thấu lời Chúa, yêu mến lời Chúa và hành động theo lời Chúa. Ngược lại, việc đón nhận lời Chúa là một tiến trình từ tốn và lâu dài. Nếu ta kiên trì đón nhận, lắng nghe và áp dụng, thì dần dà ta sẽ yêu mến và quyết tâm thực hành lời Chúa nhiều hơn.
Công việc thực tiễn là mỗi ngày ta đều đọc và suy niệm lời Chúa. Nếu mỗi ngày ta cần ăn để nuôi dưỡng thân xác, thì ta cũng cần ăn lời Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn. Có như thế, cuộc sống của ta mới được biến đổi để nên giống Chúa. Đó là cuộc biến hình để mặc lấy Chúa Kitô. Khi đó, ta sống nhưng không phải là ta mà chính Chúa Kitô sống trong ta. Khi đó, Chúa thực sự ở cùng ta và ta ở cùng Chúa, vì chính lời của Ngài thực sự cư ngụ trong cuộc đời ta. Đó là mầu nhiệm nhập thể nối dài trong cuộc sống người môn đệ Chúa Kitô.
(Trích bài suy niệm “Vun xới Lời Chúa” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 13/ 07/ 2008)
Ban Thông Tin -CộngĐồng Công GiáoViệt Nam-Nam Úc