Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Các Cộng Sự Viên VietCatholic Tại Sydney

Tối thứ Sáu 26/06/2020 các anh chị em cộng sự viên của Viecatolic Network ở Sydney đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Thánh lễ đâc biệt Cầu Bình An và cầu nguyện cho Thân Nhân và Ân Nhân VietCatolic đã qua đời trong kỳ đại dịch Coronavirus 2020. Thánh lễ được trực tuyến online do Cha Paul Văn Chi Phó Giám Đốc VietCatholic Chủ tế và Cha Phêrô Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Xem Hình

Sau khi kết thúc Thánh lễ. Cha Paul Văn Chi và các anh chị em cộng sự viên VietCatholic Sydney họp dự thảo về chương trình Tuổi Trẻ và Gia Đình sẽ phổ biến trên VietCatholic trong tương lai.

Diệp Hải Dung