Trong mùa đại dịch COVID-19, theo yêu cầu của giáo dân và dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Quản Nhiệm Cộng Đồng, Ban Thông Tin Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc thực hiện các Thánh Lễ Trực Tuyến hằng tuần. Muốn xem Thánh Lễ Trực Tuyến Xin nhấn vào: https://www.youtube.com/watch? v=ZjVYlshjXxI&t=183s
Sau đây là bài Suy Niệm cho Thánh Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc

“Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắn bảo các môn đệ là những điều quan trọng. Trước hết, Chúa nói với các môn đệ rằng dưới ánh mặt trời, không có gì là bí mật cả. Những mưu mô, thủ đoạn của những người làm hại đến các môn đệ trước sau gì cũng sẽ phơi bày ra trước mặt thiên hạ; và những người làm việc ác sẽ phải chịu hậu quả do việc mình làm.
Ngược lại, cùng một lý lẽ ấy, những gì các môn đệ học biết từ Chúa Giêsu, thì họ cần phải rao giảng công khai. Họ phải làm chứng nhân cho Chúa trước mặt người đời. Vì vậy, người tín hữu không thể lý luận rằng đạo tại tâm, rồi cứ thế bỏ bê nhà thờ, kinh nguyện, là những điều cần thiết để diễn tả đức tin của mình và dẫn đưa mình đến việc thực hành giáo huấn của Chúa trong đời sống hằng ngày. Người tín hữu luôn có bổn phận rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa Kitô.
Chúa Giêsu Kitô cũng động viên tinh thần các môn đệ khi chọ biết rằng Thiên Chúa toàn năng, nên mọi sự đều ở trong tay Ngài, mọi sự đều diễn tiến theo sự quan phòng của Ngài. Dù hai con chim sẻ không đáng giá bao nhiêu, nhưng Thiên Chúa vẫn bảo vệ che chở chúng nó trong tay Ngài. Nếu Ngài không muốn, thì chim sẻ đang bay trên trời chưa phải rơi xuống đất. Các môn đệ cũng vậy, họ luôn ở trong sự quan phòng của Chúa. Họ không cần phải sợ hãi, vì Chúa luôn che chở họ. Có thể các môn đệ gặp phải gian nan, nhưng về đường dài họ sẽ được phần thưởng Chúa ban xứng với đời sống chứng nhân của họ.
Chúa còn nói mạnh mẽ hơn, đó là nếu các môn đệ sợ hãi, thì nên sợ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa có thể loại trừ người ta cả xác lẫn hồn. Còn người đời chỉ hại được thân xác mà thôi. Họ không có khả năng hại đến phần hồn. Kinh nghiệm loài người cũng cho chúng ta thấy rằng người ta không dễ gì tiêu diệt tinh thần người khác. Người ta có thể giam nhốt thân xác nhau, cướp đoạt tài sản của nhau, nhưng không ai có thể khống chế hay tước đoạt sự suy nghĩ của người khác.
Rốt cuộc sự chọn lựa nằm trong tay mỗi người. Lệnh truyền làm chứng nhân đến từ Chúa Giêsu Kitô, nhưng tuân theo hay không tuân theo, thực hành hay bỏ rơi, đều thuộc vào quyết định của mỗi người. Quyết định của cá nhân sẽ dẫn tới những kết cuộc khác nhau. Mỗi người sẽ phải chấp nhận kết quả phát sinh từ sự chọn lựa của mình. Kết quả đó được Chúa tuyên bố rõ ràng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 10: 32-33). Điều này cho thấy, đến ngày tận thế, con đường lên Thiên Đàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa hay lối về hỏa ngục lìa xa Chúa muôn đời, đều là kết quả của việc chọn lựa làm chứng nhân hay từ chối Chúa trong đời sống hằng ngày.
Xin cho mỗi người trong chúng ta biết gắn bó với Chúa và đặt niềm phó thác vào Ngài. Xin cho chúng ta can đảm làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô bằng lời nói và hành động của mình.”
(Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 21/6/2020)

Ban Thông Tin - Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc