Phúc Âm lễ Chúa Thánh Thần cho thấy Chúa Giêsu Phục sinh ban Thánh Thần đem 2 điều tuyệt vời cho nhân loại, đó là sự sống mới và tinh thần mới.

1. Sự sống mới.
Dịch bệnh Covid-19 đã khiến hàng trăm ngàn người bị chết, làm cho người ta càng thấy quý sự sống. Con người muốn sống thì phải ăn, phải uống, và nhất là phải thở. Không thở được thì chết. Thế nên, hơi thở đã được dùng để diễn tả Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ đã thổi hơi trao ban sự sống cho con người, và sau khi phục sinh, Chúa Giêsu lại thổi hơi trao ban sự sống mới cho nhân loại. Khi Chúa thổi hơi như thế, thì sự sống của con người không chỉ là sự sống sinh vật, mà thực chất còn là sự sống thần linh, thứ sự sống làm cho con người khác xa con vật. Chiến tranh, dịch bệnh chỉ có thể giết chết sự sống thân xác, chứ không thể giết chết sự sống thần linh nơi con người. Sự sống thân xác chỉ tạm thời, sự sống thần linh dài đời đời. Thế nên, hãy để ý quan tâm chăm lo cho sự sống thần linh nơi chúng ta.

2. Tinh thần mới.
Chính tinh thần làm cho đời sống con người trở nên cao cả và mạnh mẽ. Trong những lúc gian nan thử thách, điều quan trọng là chúng ta đừng để mất tinh thần. Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần là ban tinh thần mới cho nhân loại. Đó là tinh thần bừng cháy lửa nhiệt huyết và can đảm vượt thắng sợ hãi để đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân; đó là tinh thần bình an và vui mừng sau những đau thương chết chóc vì niềm xác tín Chúa đã phục sinh chiến thắng sự chết; đó là tinh thần yêu thương tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Những tinh thần mới ấy làm cho Giáo hội đi vào trong nhân loại để mọi người thực sự được hưởng bình an và ơn cứu độ.

Xin Chúa Thánh Thần ban sự sống thần linh và tinh thần bừng cháy lửa Tin Cậy Mến ngập tràn lòng dạ mỗi người chúng ta. Amen.