Lúc 7 sáng Chúa Nhật 17 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện cách riêng cho những ai đang giúp dọn dẹp các nơi công cộng và tư gia trong bối cảnh đại dịch coronavirus kinh hoàng này.

Mở đầu thánh lễ Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay, lời cầu nguyện của chúng ta được dành cho những người dọn dẹp trong các bệnh viện, trên đường phố, dọn sạch các thùng rác tại các tư gia: một công việc không ai nhìn thấy, nhưng đó là công việc cần thiết để xã hội tồn tại. Xin Chúa chúc lành cho họ, và giúp đỡ họ.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư của ngài về bài Tin Mừng trong ngày (Ga 14: 15-21), trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.”

Phúc Âm: Ga 14: 15-21

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Khi giã từ các môn đệ, Chúa Giêsu mang đến cho họ sự thanh thản và bình an qua lời hứa: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi”. Chúa bảo vệ các môn đệ khỏi nỗi đau đó, khỏi cảm giác đau đớn là trở thành những cô nhi. Ngày nay trên thế giới có một cảm giác rất lớn về tình trạng mồ côi: nhiều người có đủ thứ, nhưng không có một người Cha. Và trong lịch sử nhân loại, điều này được lặp đi lặp lại: khi không có Cha, người ta thấy thiếu một thứ gì đó và luôn có mong muốn được gặp gỡ, được tìm thấy Cha mình, ngay cả trong những huyền thoại cổ xưa: chúng ta có thể nghĩ về những huyền thoại như Oedipus, Telemachus, và nhiều người khác, là những người luôn tìm kiếm người Cha mất tích này.

Và hôm nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội không có Cha, ý thức về tình trạng mồ côi này ảnh hưởng đến tinh thần huynh đệ. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu hứa: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.” Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết Ngài sẽ ra đi nhưng một Đấng khác sẽ đến và dạy anh em tiếp cận với Chúa Cha. Thánh Thần sẽ nhắc nhở anh em làm sao tiếp cận với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không đến vì chính Ngài; nhưng là để dạy bảo con đường đến với Chúa Cha, mà Chúa Giêsu đã mở ra, và chỉ cho chúng ta thấy. Không có linh đạo nào là riêng của Chúa Con, hay riêng của Chúa Thánh Thần nhưng trung tâm luôn luôn là Chúa Cha. Chúa Con được Chúa Cha sai đến và trở về cùng Chúa Cha. Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến để dạy bảo và nhắc nhở chúng ta đến với Chúa Cha.

Chỉ với nhận thức rằng chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi, chúng ta mới có thể sống trong hòa bình giữa chúng ta với nhau. Chiến tranh, bất kể là chiến tranh lớn nhỏ thế nào đều luôn có một chiều kích mồ côi trong đó vì người Cha kiến tạo hòa bình đã vắng bóng.

Vì thế trong bài đọc hôm nay, Thánh Phêrô mời gọi cộng đồng Kitô tiên khởi đáp lại bằng sự dịu dàng, tôn trọng và với một lương tâm đúng đắn đối với những ai thắc mắc về lý do của niềm tin chúng ta: đó là sự hiền lành mà Chúa Thánh Thần ban cho. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự dịu dàng này, sự ngọt ngào này của con cái Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta xúc phạm. Và một trong những hậu quả của cảm thức mồ côi là sự xúc phạm, và chiến tranh, bởi vì nếu không có Cha thì không có anh em, tình huynh đệ sẽ mất đi. Sự ngọt ngào, tôn trọng, dịu dàng này là những thái độ xuất phát từ từ cảm thức thuộc về cùng một gia đình, cùng “có Cha”, là trung tâm của mọi thứ, nguồn gốc của mọi thứ, là sự hiệp nhất của tất cả, ơn cứu rỗi của tất cả, bởi vì Người đã sai Con của Người đến cứu tất cả chúng ta; và gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc nhở chúng ta con đường đến với Chúa Cha, tình phụ tử, thái độ huynh đệ dịu dàng, ngọt ngào, và bình an.

Để kết luận, Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta luôn luôn về con đường đến với Chúa Cha này, và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có một người Cha. Chúng ta hãy cầu xin cho nền văn minh với một ý thức mồ côi lớn lao này có được ân sủng tìm thấy Cha, Đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và biến nhân loại thành một gia đình.


Source:Vatican News