Lúc 7 sáng thứ Hai 20 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện cách riêng cho các chính trị gia biết mưu cầu thiện ích cho dân chúng chứ không phải là lợi ích phe phái. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng các Kitô hữu phải tuân giữ các điều răn, và còn phải cho phép mình được Thánh Linh hướng dẫn một cách ngoan ngoãn. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến những nơi chúng ta không biết: điều này được gọi là tái sinh bởi trời, là đi vào tự do của Thánh Linh.

Mở đầu thánh lễ Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ có ơn gọi chính trị để họ nhận ra chính trị là một hình thức bác ái cao. Cầu xin cho các đảng phái chính trị ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch này, biết cùng nhau tìm kiếm lợi ích của đất nước chứ không phải là lợi ích của đảng phái.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Ga 3:1-8), trong đó Chúa Giêsu nói chuyện với ông Nicôđêmô, một người Pharisêu, đã đến gặp Ngài vào ban đêm.

PHÚC ÂM: Ga 3, 1-8

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói:

Không phải tất cả những người Pharisêu đều là người xấu và ông Nicôđêmô là một Pharisêu công chính, là người cảm thấy áy náy và đã tìm kiếm Chúa. Ông Nicôđêmô không biết làm thế nào để thực hiện bước nhảy vọt này: đó là được sinh ra bởi Thần Khí, bởi vì Thần Khí không thể đoán trước được. Bất cứ ai cho phép mình được Thánh Linh hướng dẫn là một người ngoan ngoãn và tự do. Kitô hữu phải tuân giữ các điều răn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Họ còn phải để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn đưa đến những nơi mà Thánh Linh muốn. Người Kitô hữu không thể dừng lại ở việc thực hiện các điều răn, nhưng phải đi xa hơn, là bước vào sự tự do của Thánh Linh.

Đức Thánh Cha cũng trình bày các suy tư của ngài về Bài đọc Một trích từ sách Tông đồ Công vụ (Công vụ 4: 23-31), trong đó, sau khi hai thánh Phêrô và Gioan được thả ra, các môn đệ của Chúa Giêsu đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa cầu xin cho có thể mạnh dạn công bố Tin Mừng, bất chấp những khó khăn và các mối đe dọa: sự can đảm này, theo Đức Phanxicô - là thành quả của Thánh Linh. Các môn đệ Chúa được tái sinh bởi trời với lời cầu nguyện của các ngài.


Source:Vatican News