Lúc 7 sáng thứ Bẩy 18 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện cách riêng cho những ai đang giúp đỡ cho những người khuyết tật trong đại dịch coronavirus kinh hoàng này.

Mở đầu thánh lễ Đức Thánh Cha nói:

Hôm qua, tôi nhận được một lá thư từ một nữ tu làm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc. Lá thư giúp tôi hiểu việc chăm sóc sức khỏe cho những người khuyết tật khó khăn đến thế nào, đặc biệt là trong hoàn cảnh đại dịch coronavirus hiện nay. Vì thế, trong thánh lễ này chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chăm sóc cho những anh chị em bị các dạng khuyết tật của chúng ta.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào sự mạnh dạn của các Tông đồ khi rao giảng Tin Mừng sau Lễ Hiện Xuống. Đức Thánh Cha đã tập trung các suy tư của ngài trên Bài đọc một trong đó các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ đã ngạc nhiên trước sự mạnh dạn của hai Thánh Phêrô và Gioan Tông đồ (Công vụ 4: 13-21).

Hai Thánh Phêrô và Gioan, là hai người thất học và dốt nát, đã đẩy các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ vào góc tường vì sự mạnh dạn của các ngài. Các nhà chức trách tôn giáo đã rất ngạc nhiên đến nỗi họ không thể trả lời đối với những sự thật đang diễn ra trước mắt họ. Một người đàn ông đã được chữa lành khi hai Thánh Phêrô và Gioan kêu cầu danh Chúa.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thuật ngữ Hy Lạp “parrhesia”, thường được dịch là sự mạnh dạn, thẳng thắn hay can đảm. Ngài nói rằng parrhesia là phong cách của các nhà truyền giáo Kitô trong Tông đồ Công vụ.

“Chính sự mạnh dạn Kitô giáo thúc đẩy chúng ta nói một cách công khai về Chúa. Chẳng hạn, trong Tông đồ Công vụ, Phaolô và Banaba đã tìm cách giải thích mầu nhiệm Chúa Kitô cho người Do Thái một cách kiên quyết và rao giảng Tin Mừng một cách mạnh dạn”.

Mạnh dạn là nét rất đặc trưng của các Kitô hữu, đến mức một Kitô hữu mà không có tính chất ấy, thì không phải là một Kitô hữu tốt. Đức Thánh Cha đã trích dẫn một đoạn từ Thư gửi các tín hữu Do Thái, và nói rằng ngài rất thích đoạn thư ấy. Tác giả nhận ra rằng cộng đồng Kitô giáo đã bắt đầu mất đi sự mạnh bạo ban đầu của họ. Họ đã trở nên thờ ơ. “Xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa được ơn soi sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em” (Dt 10:32, 35).

Tuy nhiên, sự mạnh dạn của các Tông đồ đã được đáp lại với những trái tim cứng rắn, khép kín, bại hoại của các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ.

“Họ không biết phải làm gì. Họ vẫn còn kinh ngạc. Thay vì chấp nhận sự thật mà họ đã thấy trước mắt, trái tim họ khép kín đến nỗi họ chọn con đường ngoại giao, con đường thỏa hiệp. Họ đã thực sự bị dồn vào một góc vì sự mạnh dạn của các Tông đồ. Họ không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Họ không bao giờ nghĩ đến câu hỏi: Chẳng lẽ điều này là sự thật sao?”

Lối thoát của họ là đe dọa hai Thánh Phêrô và Gioan, và ra lệnh cho các ngài không bao giờ được nói hoặc dạy bảo nhân danh Chúa Giêsu. Phản ứng của các Tông đồ là vô cùng táo bạo nếu chúng ta nhớ lại rằng chỉ trước đó không lâu, trong cuộc thương khó, ông Phêrô đã hèn nhát chối Chúa Giêsu. Ông mạnh dạn đáp lại các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ rằng “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe” (câu 19). Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Những gì đã xảy ra trong trái tim của Thánh Phêrô?”

Ân sủng của Chúa Thánh Thần là sự thẳng thắn, can đảm, mạnh dạn. Đó là một món quà, một ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho Thánh Phêrô vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngay sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các ngài đã ra đi rao giảng một cách can đảm, một điều thật mới mẻ đối với các ngài.

Trong Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 16: 9-15), Chúa quở trách các môn đệ của Ngài chính vì sự không tin và cứng lòng của họ. Họ đã từ chối tin rằng Ngài đã sống lại dựa trên lời chứng của những người đã nhìn thấy Ngài. Nhưng rồi họ nhận được sự can đảm cần thiết để đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho muôn dân khi Chúa Giêsu ban cho họ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, khi Ngài nói với họ “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần”.

Sứ vụ bắt đầu ngay tại đây, từ ân sủng khiến chúng ta can đảm, mạnh dạn trong việc loan báo Lời Chúa.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện sau:

Xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm như thế. Điều này không có nghĩa là thiếu thận trọng - không, không phải như thế. Sự can đảm của các tín hữu Kitô luôn luôn là khôn ngoan, nhưng dũng cảm.


Source:Vatican News