Những người tìm kiếm hòa bình đích thực thì luôn có cách hòa giải

Trong video triều yết ngày Thứ Tư 15/4/20, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập tới “Mối phúc thật thứ bảy là phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.

(Tin Vatican)

Chính Thập giá của Chúa tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta sự bình an của Chúa Kitô và đổi mới nhân loại.

Các loại hòa bình

Để hiểu được mối phước thứ bảy này, 'phước cho những ai kiến tạo hòa bình', Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích từ ngữ hòa bình, vì nó có thể bị hiểu lầm hoặc vô nghĩa.

Tập trung vào hai ý tưởng về hòa bình, Đức Thánh Cha cho hay rằng một loại ‘hòa bình’ mà ta có thể tìm thấy trong Kinh thánh với từ ngữ ‘Shalom, biểu thị một cuộc sống sung túc hoặc thịnh vượng. Ý tưởng thứ hai là khái niệm hiện đại về sự thanh thản trong tâm hồn. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến loại hòa bình thứ hai này, thường không tròn đầy, vì sự thăng tiến tâm linh của người tín hữu thường bị xáo trộn dưới một hình thái nào đó của cuộc đời.

Sự bình an của Chúa Kitô

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh cho chúng ta ý thức là sự bình an của Chúa thì khác với sự bình an của người thế.

Đức Thánh Cha giải thích: Sự bình an của Chúa Kitô, là thành quả từ Cái chết và Phục sinh của Chúa. Chính Chúa đã ban tặng cho chúng ta món quà quí giá là chính mình Ngài, không giống như những thứ hòa bình trần thế, một thứ ‘hòa bình thường được mua bằng sức lực của người khác, bằng cách tiêu diệt kẻ thù của mình!

Trong cái bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta thấy người ta dành giật nhau vì lợi ích kinh tế, nên ’hòa bình’ với một số người là chiến tranh, giàng giật với người khác! Đức Thánh Cha nói: Đây không phải là sự bình an của Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến con đường để thực thi thứ hòa bình này chính là thân mình của Chúa Giêsu. Ngài đã hòa giải tất cả mọi sự và làm hòa tất cả với nhau bằng chính bửu huyết thập giá của Ngài.

Những người xây dựng hòa bình đích thực

Vậy ai là sứ giả hòa bình trên thế giới này? Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời câu hỏi này bằng cách nêu ra rằng đó là những người đã hấp thụ được nghệ thuật hòa bình và thực hành nó, họ biết rằng không có sự hòa giải nào nếu không nhận chân ra món quà của cuộc sống mà tìm kiếm hòa bình trong mọi nơi mọi lúc! Những người thực hiện được điều này, họ là con cái đích thật của Chúa, Đấng dẫn chúng ta tới hạnh phúc đích thực.