Phản ứng của ĐHY George Pell trước việc lật ngược bản án cho ngài của Tòa Tối cao Liên bang Úc Châu

ĐHY Pell tuyên bố sau khi quyết định của Tòa tối cao lật ngược bản án được công bố vào sáng thứ Ba hôm nay rằng: Tôi đã không ngừng tuyên bố tôi vô tội, trong khi phải chịu một bản án bất công nghiêm trọng!

Điều này đã được xác quyết ngày hôm nay với quyết định nhất trí của Tòa án Tối cao Liên bang.

ĐHY cho hay ngài mong được đọc bản án và các lý chứng đưa tới quyết định này, các tài liệu này dài 38 trang.

ĐHY Pell nói công lý đã thắng và ngài cảm ơn luật sư đoàn và các nhân viên pháp lý của ngài với một quyết tâm bền bỉ, hầu phản bác lại những lời tố giác và tìm kiếm sự thật.

ĐHY cũng nói rằng ngài không có ý nghĩ trả thù người đã tố cáo ngài!

Tôi không muốn việc được tha bổng của mình làm tăng thêm sự tổn thương và cay đắng cho nhiều người! Chắc chắn là những tổn thương và cay đắng đã quá đủ!

Khác xa với những phiên tòa trước đây khi xử ĐHY Pell, tại tòa tối cao hôm nay, bản án đã được phát tuyến qua một chánh án, đại diện cho 7 chánh án của Tòa Tối Cao để tuyên bố quyết định trước một tòa án không người vì cơn đại dịch coronavirus.

ĐHY nói: Tôi ý thức được cuộc lây lan đại dịch hiện nay. Tôi tha thiết cầu nguyện cho tất cả những người bị nhiễm và tất cả các nhân viên y tế đang dấn thân hiện nay…