Lúc 7 sáng thứ Tư 1 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ này, ngài cầu nguyện cách riêng cho những người làm việc trong ngành truyền thông trong trận dịch coronavirus này. Mở đầu thánh lễ được phát trực tiếp từ nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Phanxicô nói:

Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người làm việc trong ngành truyền thông. Họ đang làm việc để mọi người không bị cô lập; để trẻ em được giáo dục, để giúp chúng ta chịu đựng được tình cảnh này.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các thầy thông luật về căn tính của Ngài.

PHÚC ÂM: Ga 8, 31-42

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở lại trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói:

Trong cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu cuối cùng đã đẩy họ vào góc tường, đuối lý đến mức họ quay ra dùng những lời lăng mạ và báng bổ để chống lại Ngài.

Nhưng đối với những người tin vào Ngài, Chúa Giêsu nói: “Nếu các ngươi cứ ở lại trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta” (Ga 8:31). Từ “ở lại” là một từ quan trọng. Chúa Giêsu lặp lại từ ấy rất thường xuyên, kể cả trong Bữa Tiệc Ly.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa không nhấn mạnh vào việc tìm tòi học hỏi: Chúa Giêsu coi đó là điều hiển nhiên. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là “ở lại” trong Chúa Giêsu và trong Lời của Ngài.

Quay trở lại một hình ảnh quen thuộc, Đức Thánh Cha nói rằng trở thành một Kitô hữu không phải là vấn đề danh nghĩa, không phải là chuyện có được một thẻ căn cước có nội dung: “Tôi là Kitô hữu”. Bản sắc của Kitô hữu là tình môn đệ. Nếu anh chị em ở lại trong Chúa, trong Lời của Chúa, trong cuộc đời của Chúa, anh chị em sẽ là môn đệ Ngài. Ngược lại, nếu anh chị em không ở lại trong Ngài, thì dù anh chị em có đánh giá cao giáo lý Công Giáo và theo Chúa Giêsu như theo một người tốt lành, thì khi đó anh chị em vẫn không phải là môn đệ của Ngài.

Chính tình môn đệ Kitô giáo làm cho chúng ta tự do. Người môn đệ là người tự do vì họ vẫn ở trong Chúa. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Trở thành môn đệ có nghĩa là để cho bản thân mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đó là lý do tại sao người môn đệ luôn là một người tôn trọng truyền thống nhưng mở lòng ra với những điều mới lạ, một người tự do, không bao giờ phải tuân theo một ý thức hệ. Người đó luôn ở trong Chúa, chính Thần khí là người truyền cảm hứng cho họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc bài giảng của ngài bằng lời cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được sự khôn ngoan trong việc ở lại với Ngài và giúp chúng ta hiểu được sự quen thuộc với Thánh Linh, với Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta sự tự do. Điều này là một sự xức dầu, và tình môn đệ là một sự xức dầu. Những người ở lại trong Chúa nhận được sự xức dầu ấy.


Source:Vatican News