Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro nói nhiều về LÒNG.

1. Hết lòng sám hối . Bài Đọc 1 mời gọi chúng ta hết lòng trở về cùng Chúa bằng câu nói giàu hình ảnh “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” để thấy mình thật đắc tội với Chúa.

2. Chúa dủ lòng thương. Chúa không xử với ta như ta đáng tội. Bài Đáp Ca làm nổi bật hình ảnh một Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu khoan dung bằng việc rộng lòng tha thứ tội lỗi cho dân Người.

3. Một tấm lòng son. Câu Tung hô Tin Mừng kêu gọi “hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.” Khi chúng ta mềm lòng và mở lòng ra, thì Chúa sẽ biến đổi lòng chai dạ đá thành lòng ngay dạ thẳng; Chúa sẽ tạo cho chúng ta một tấm lòng trong trắng, một tấm lòng đầy “Thần Khí thánh của Chúa.”

4. Chúa thấu lòng con. Tin Mừng nhấn mạnh Thiên Chúa là Cha thấu suốt những gì kín đáo trong lòng. Vì vậy, khi làm việc bác ái, cầu nguyện, ăn chay thì hãy thật lòng, hãy làm với tất cả lòng thành chứ không phô trương hình thức bề ngoài.

Thế nên, Lễ Tro là dịp để lo cõi lòng mình. Amen.---------- VUI: KIÊNG THỊT CHỨ KHÔNG KIÊNG LÒNG!

Đúng ngày thứ Tư Lễ Tro thì một gia đình trong xứ đạo thịt con lợn. Lòng sốt tiết canh luôn là món khoái khẩu của nhiều người Việt, thế là chủ nhà sốt sắng đem ngay một ký lòng sốt và đĩa tiết canh biếu cha xứ.

Cha xứ tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Thế ông không biết hôm nay là ngày gì à?”

- Dạ, con biết chứ. Hôm nay là thứ Tư Lễ Tro ăn chay kiêng thịt.

Cha xứ vặn liền: “Ngày chay kiêng thịt mà ông lại mang lòng sốt tiết canh vào để trêu ngươi cám dỗ tôi à?”

- Dạ, con quý cha thì con biếu cha, chứ đời nào con dám trêu ngươi cám dỗ cha. Con thấy rõ ràng luật buộc kiêng thịt thôi chứ có buộc phải kiêng lòng sốt tiết canh đâu!!!