VUI TẾT CHƠI BẦU CUA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ngày tết ngồi lắc bầu cua,
Thử coi năm mới hên xui thế nào!
(NTT)