PHỐ NÚI NGÀY ĐÔNG DỊU DÀNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Trên ngàn tuyết trắng đầu Đông
Khung trời phố núi tịnh không dịu dàng.
(tn)