ĐƠN SƠ
Ảnh của Đặng Đức Cương

Đâu cần hoa lá rườm rà
Đơn sơ cành nhỏ thật là thanh tao
(bt)