CÂY ĐA ĐẦU LÀNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Cây đa đầu làng dầu chỉ của em anh
Cái buổi ban đầu trăng chờ trăng đợi
(Trích thơ của Anh Vũ)