Sáng Chúa Nhật 05/01/2020 rất đông quan khách và giáo dân Úc Việt đã đến Nhà Thờ Holy Trinity Granville, Giáo Phận Parramatta tham dự Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của Nữ Tu Maria Vũ Trần Thùy Linh thuộc Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, Úc Châu. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana chủ sự Thánh Lễ.

Xem Hình

Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay Đức Khâm Sứ Adolfo Tito Yllana nói về Ánh Sao đã dẫn đường Ba Vua từ phương xa tìm đến thờ lạy Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần nơi Hang Belem, và chính ngày hôm nay Thiên Chúa cũng chiếu dọi ánh sáng của Người vào tâm hồn Nữ Tu Maria Vũ Trần Thùy Linh dẫn đến với Người, nhưng đến với tâm tình hiến dâng trọn cả cuộc đời tận hiến cho Người.

Sau đó là nghi thức tuyên Khấn, Nữ Tu Maria Vũ Trần Thùy Linh quỳ trước Đức Khâm Sứ và Nữ Tu Tổng Quyền Maria Justina Phạm Thị Trân, tuyên đọc 3 lời khấn “Khiết Tịnh, Vâng Lời, Khó Nghèo”. Nữ Tu Maria quyết tâm tận hiến dâng trọn đời cho Chúa để phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân qua những sứ vụ Chúa giao phó, và đã được Đức Khâm Sứ làm phép Nhẫn và xỏ vào tay Nữ Tu để làm dấu chứng Tình Yêu Chúa Giêsu KiTô mà Nữ Tu Maria Vũ Trần Thùy Linh đã kết ước trọn đời.

Sau khi chấm dứt nghi thức Tuyên Khấn là phần dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Khâm Sứ chủ tế cùng với quý Linh Mục Úc Việt đồng tế.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Nữ Tu Maria Vũ Trần Thùy Linh ngỏ lời cám ơn Đức Khâm Sứ Adolfo Tito Yllana, quý Cha, quý Tu Sỹ và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ Tuyên Khấn và cầu nguyện. Với tâm tình ghi ơn tận đáy lòng, con tri ơn Ba Mẹ vì sự hy sinh và đức tin vững mạnh đã quảng đại dâng con cho Chúa và luôn nhắc nhở con vững tâm bình an theo Chúa trong đời sống hiến dâng. Đặc biệt cám ơn Nữ Tu Bề Trên Tổng Quyền Phạm Thị Trân và quý Nữ Tu Dòng Trinh Vương Úc Châu đã cùng đồng hành, yêu thương, nâng đỡ, trợ giúp nên mới có ngày Tuyên Khấn hôm nay. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con để luôn làm tròn sứ vụ Tông Đồ mà Chúa giao phó. Kế tiếp Đức Khâm Sứ tuyên đọc Chứng Nhận Phép Lành Tòa Thánh Vatican và trao tặng cho Nữ tu Maria Vũ Trần Thùy Linh.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, quý Nữ tu cũng đã ngỏ lời mời Đức Khâm Sứ, quý Cha cùng tất cả mọi người ở lại tham dự bữa tiệc nhẹ thân mật tại sân trường học cạnh nhà thờ để chung vui cùng Quý Nữ tu.

Diệp Hải Dung