Phúc Âm tuần này kể chuyện rất lạ là Ba Vua đến sấp mình thờ lạy và dâng những lễ vật quí giá nhất cho Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nằm nơi máng cỏ. Lạ quá. Tại sao Ba Vua uy quyền lại đi sấp mình thờ lạy một trẻ thơ? Bởi vì họ nhận ra Hài Nhi bé nhỏ đó không phải là một trẻ thơ bình thường, nhưng là chính Thiên Chúa làm người. Như thế, Hiển linh có nghĩa là Hài Nhi Giêsu tỏ lộ bản tính thần linh cho nhân loại.

Trông thấy ngôi sao mà Ba Vua đã nhận ra Thiên Chúa nơi Hài Nhi trong máng cỏ. Ước mong sao khi ngắm nhìn trời đất thiên nhiên chúng ta cũng nhận ra Chúa đang hiện diện trong vũ trụ này; khi ngắm nhìn anh chị em xung quanh, ta cũng nhận ra Chúa hiển linh nơi họ vì mỗi người đều được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Nhận ra Chúa nơi người khác thì chúng ta sẽ tôn trọng, sẽ yêu mến, sẽ cư xử tử tế với nhau.

Lễ Hiển Linh cũng mời gọi chúng ta nhìn ngắm hình ảnh thần linh nơi chính bản thân mình vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhận ra Chúa nơi mình chúng ta sẽ sống tuyệt vời hơn. Hãy sống cao đẹp để xứng đáng với phẩm giá cao đẹp của mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sống ý thức phẩm giá cao cả này thì người khác có thể nhận ra Chúa đang hiển linh nơi chính bản thân chúng ta. Cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một quà tặng quý giá dâng lên Chúa. Cuộc đời chúng ta sẽ trở thành ngôi sao sáng dẫn đưa người khác về với Chúa. Amen.