Giáo Hội Công Giáo ở Úc đang ở giữa một tiến trình Công Nghị Toàn Quốc. Cho đến nay, các thống kê cho thấy có hai khuynh hướng có thể tiên đoán ngay từ đầu: có những người muốn có những cải cách khó có thể được, và có những người muốn phục hồi lại các di sản thân thương của họ.

Đi vào chi tiết, giữa nhiều vấn đề đa dạng, Công Nghị Toàn Quốc cho thấy con số người Úc thực hành đạo suy giảm một cách đáng báo động. Philippa Martyr của tờ Catholic Weekly cho biết khoảng 90 phần trăm người Công Giáo Úc tin rằng việc tham dự Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật không mang lại cho họ điều gì. Đó là lý do tại sao họ không đến nhà thờ. Nhiều người cho biết các thánh lễ quá ngắn giao động từ 25 đến 45 phút mỗi Chúa Nhật, với các bài giảng ngắn ngủi không quá 10 phút, không làm đọng lại trong tâm hồn họ bất cứ điều gì.

Hiện nay có khoảng 600,000 người Công Giáo thực hành đạo tại Úc, nhưng khoảng hai phần ba trong số đó là những người trên 60 tuổi. Vì thế, Philippa chua chát nhận xét rằng:

“Trừ khi Công Nghị Toàn Quốc có thể tìm ra cách ngăn chặn cái chết, tỷ lệ thực hành Công Giáo ở Úc sẽ tiếp tục rơi tự do.”

Theo các con số thống kê, từ năm 1996 đến 2001, Giáo hội tại Úc chỉ mất hơn 100,000 người Công Giáo thực hành đạo, và số người trên 60 tuổi chưa đến 50%. Sau năm 2001, tình trạng xem ra bi đát hơn.

Các thống kê dân số thường xoay quanh khái niệm thế hệ Boomer. Đó là thế hệ của những người sinh ra sau năm 1946 trong cuộc bùng nổ dân số sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.

Mất mát lớn nhất hiện nay là nhóm người Công Giáo cao niên, cha mẹ của thế hệ Boomer, tức là thế hệ sinh trước năm 1946. Họ được kể là một nhóm người rất trung thành về mặt tham dự thánh lễ.

Vào năm 2024, những người cuối cùng của thế hệ Boomer – tức là những người sinh năm 1964, lớn lên trong Giáo hội hậu công đồng Vatican II - sẽ bước sang tuổi 60.

Nhưng đến năm 2049, người Công Giáo Boomer sẽ gần như biến mất hoàn toàn.

Trong số khoảng 600,000 người Công Giáo thực hành đạo tại Úc hiện nay, những người di dân chiếm một tỷ lệ rất lớn. Các thánh lễ tiếng Việt đầy chật người, tỷ lệ người Công Giáo gốc Việt thực hành đạo được kể là cao nhất trong cấu trúc đa sắc tộc của Công Giáo Úc.

Tuy nhiên, Philippa lo ngại rằng tỷ lệ đáng mừng này chỉ kéo dài trong khoảng một hay hai thế hệ, vì những thế hệ tiếp theo chắc chắn bắt đầu mất dần đi lòng mộ đạo của cha mẹ họ dưới ảnh hưởng của đời sống cao nhưng nghèo nàn về giáo lý.

Để duy trì dân số Công Giáo hiện tại của Úc, mỗi người phụ nữ Công Giáo thực hành đạo phải sinh ra ít nhất 3 người Công Giáo thực hành mới có thể giữ cho tỷ số này ổn định. Nhưng điều này đã không xảy ra và càng ngày càng khó xảy ra.

Kể từ năm 1968, các gia đình đã nhỏ hơn rất nhiều. Các gia đình quá nhỏ sẽ là một vấn đề cho trẻ em thực hành đức tin của chúng.


Source:Catholic Weekly