VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.net
Prot. 11/05/TC

Kính thưa

Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,

Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến,Từ Chiều Thứ Hai, đoàn lũ các giáo hữu và cả những anh chị em không công giáo, đặc biệt các bạn trẻ, nối tiếp nhau sắp hàng chờ đợi nhiều giờ để vào Đền Thờ Thánh Phêrô kính viếng thi hài Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong thinh lặng, cầu nguyện và tâm tình thương tiếc Đức Thánh Cha. Tất cả gây lên một bầu khí rất linh thiêng và nhân nghĩa bao trùm mọi người, không phân biệt.

Trong tâm tình thương tiếc của đoàn con thảo, hiệp thông với các giáo hội địa phương nơi sinh sống, với giáo hội tại Việt Nam và với mọi người trên thế giới, chúng ta cùng hiệp nhất cầu nguyện cho Người Cha Chung kính yêu của Giáo Hội và xin Thiên Chúa gìn giữ cho ngọn lửa tin yêu đã bùng lên trong dịp này được luôn chiếu sáng.

Nơi nào hoàn cảnh cho phép, xin các Vị Hữu Trách tổ chức Lễ Phát Tang theo truyền thống văn hóa Việt Nam và tổ chức dâng Thánh Lễ hoặc buổi cầu nguyện vào giờ Lễ An Táng ngày Thứ Sáu, lúc 10 giờ sáng (giờ Roma) để hiệp thông với đông đảo giáo hữu hiện diện trong tang lễ và với tất cả Giáo Hội đang hướng lòng về Roma.

Xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho mỗi người, cho các gia đình và các Cộng đoàn vững vàng trong Đức Tin và lớn mạnh trong tình thương yêu đối với mọi người.Roma, 06 tháng 04 năm 2005

Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết