Một chính trị gia Melbourne đề nghị buộc các nhà thờ Công Giáo phải gắn một tấm bảng lớn trước cửa nhà thờ rằng: “Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con”.

Trong một diễn biến mới nhất trong hàng loạt các tấn kích nhắm vào Giáo Hội Công Giáo tại Úc, Nic Frances Gilley, thành viên Hội đồng Thành phố Melbourne, đã đề nghị thành phố ra quy định buộc tất cả các nhà thờ Công Giáo phải tuân thủ luật bắt buộc báo cáo mọi lạm dụng của tiểu bang Victoria hoặc là phải để cho chính quyền gắn một tấm bảng thật lớn trước cửa nhà thờ rằng “Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con”.

Tờ The Age báo cáo rằng Gilley đang yêu cầu Hội Đồng Thành Phố viết thư cho tất cả các nhà thờ Công Giáo yêu cầu bảo đảm rằng tất cả các linh mục phải sẵn sàng vi phạm ấn tín tòa giải tội, còn nếu không đồng ý thì nhà nước phải dựng lên những biển báo thích hợp để cảnh giác công chúng rằng nhà thờ Công Giáo là một nơi nguy hiểm cho trẻ con.

Tháng 9 vừa qua, tiểu bang Victoria đã thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp, trong đó quy định phạt tù 3 năm tất cả các linh mục nghe được những hành vi lạm dụng tính dục trong tòa giải tội mà không báo cáo.

Ủy viên hội đồng thành phố Gilley từng là một linh mục Anh giáo trong 23 năm, vươn lên đến vị trí giám đốc điều hành của một cơ quan bác ái Anh Giáo có tên là Brotherhood of St Laurence. Ông ta bỏ đạo vào năm 2008. Trong các cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông, ông ta cho rằng lý do bỏ đạo là vì ông ta từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là giải thích của cá nhân ông.

Thị trưởng thành phố Melbourne Sally Capp ủng hộ nghị quyết. Bà ta nói với Radio 3AW rằng “Mục đích chính của chúng tôi là đảm bảo chúng ta có những nơi an toàn, đặc biệt là cho trẻ em, trên khắp thành phố của chúng tôi.”

Tòa Ân Giải Tối Cao đã ra thông báo chính thức vào hôm thứ Hai 1 tháng Bẩy vừa qua, nói rằng trong khi Giáo hội cam kết chống lại tội lỗi lạm dụng tính dục, ấn tín Tòa Giải Tội không thể được đánh đồng với các bí mật nghề nghiệp khác, như các bí mật nghề nghiệp của luật sư và khách hàng, là những điều có thể được tiết lộ trong một số trường hợp.

Tuyên bố của Vatican khẳng định rằng Giáo hội sẽ làm mọi cách “để ngăn chặn luật pháp thế tục được áp dụng lên ấn tín tòa giải tội, là điều bất khả xâm phạm.”

Thông báo của Tòa Ân Giải Tối Cao, đã được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, nhấn mạnh rằng “Bí mật trong tòa giải tội không phải là một nghĩa vụ được áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một yêu cầu nội tại của bí tích và, do đó, không thể bị giải thể ngay cả bởi hối nhân.” Nói cách khác, cho dù chính người xưng tội đồng ý cho cha giải tội nói ra những gì nghe được trong tòa giải tội, ngài vẫn bị buộc phải giữ bí mật không được tiết lộ những gì đã nghe được.

Giáo luật 983, 984 và 1388, và giáo lý Giáo Hội Công Giáo 1467 dạy rằng “Hội Thánh buộc mọi linh mục, khi giải tội, phải giữ kín tuyệt đối những tội hối nhân đã xưng thú. Ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề... Bí mật tòa giải tội không chấp nhận ngoại lệ nào.”

Trong lịch sử Giáo Hội, Thánh Gioan thành Nepomuk, Thánh Mateo Correa Magallanes, Thánh Fernando Olmedo Reguera và Thánh Pedro Marieluz Garces là những người đã chịu tử vì đạo, cương quyết không vi phạm ấn tín tòa giải tội.
Source:Newsweek