Trong nắng ấm của mùa Xuân mới về với nước Úc, một châu lục phía nam bán cầu mà thời tiết bốn mùa đảo ngược với các nước ở bắc bán cầu… Trong khi các nước bắc bán cầu vào Đông thì Úc châu bước vào mùa Xuân với hoa nở cỏ cây xanh lá nắng ấm… Hội Mân Côi tại giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick sửa soạn tâm hồn trong hai ngày tĩnh tâm vừa qua 4 và 5/10 do linh mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb giảng thuyết cho ngày mừng lễ Mẹ Mân Côi vào Chúa Nhật 6/10/2019 hôm nay.

Hội đã long trọng cử hành lễ Mân côi với giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều và 5 giờ cung nghinh kiệu Mẹ Mân côi từ Trung tâm Thiên Ân vào thánh đường…

Trước thánh lễ tất cả được mời gọi lên dâng hoa và dâng mình tận hiến cho Mẹ, và các em dâng tràng chuỗi lên Mẹ hầu đáp lại lời mời gọi khi Mẹ hiện ra tại Fatima “Hãy tận hiến và siêng năng lần hạt Mân Côi… Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới”… Sự hiện diện trong thánh lễ hôm nay có những linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb, Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb, Vincent Lê Thành Nhân, Phêrô Phăm Văn Ái SJ, Phạm Đình Lĩnh SVD, Năng Kim Luân, Lazarus Phạm văn Tạo, Nguyễn Đức Linh SVD, Lm Sebatian (East keilor) và Phó tế Simon SVD.

Sau thánh lễ tất cả được mời qua Hội trường giáo xứ để chia sẻ đồ ăn thức uống và hàn huyên tâm sự.