Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lc 1,26-38

Thiên Chúa đã chọn con đường mà nhân loại đã đi để cho Con Một của Người là Chúa Giêsu có Mẹ,có Cha và được sống, lớn lên trong một gia đình. Đó là con đường mà ai không có lý do đặc biệt nào đó hoặc sống độc thân, hoặc dâng hiến cách riêng cho Thiên Chúa, đều phải bước qua. Mặc dầu, lời sứ thần Gabrien truyền tin, Mẹ chưa hiểu rõ ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ ngỡ ngàng, lo âu, bối rối, nhưng khi được sứ thần giải thích,và để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Mẹ đã cúi đầu cất lời xin vâng làm theo thiên ý. Thật thế, như chúng ta từng nghe thánh Bênađô diễn tả :” Nói về Mẹ không bao giờ cùng “ ( De Maria num quam satis !).

Lễ Mân Côi được mọi người biết và mừng rất trọng thể vào năm 1571 khi Mẹ Maria ban ơn cho Đạo Binh Thánh Giá chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ ở vịnh Népante.

Đức Giáo Hoàng Piô V đã cho phổ biến thánh lễ Mân Côi rộng rãi trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Lêô XIII đã viết nhiều Thông điệp nói lên tầm quan trọng của Lễ Mân Côi dưới triều đại của Ngài.Và ngày nay, Giáo Hội hoàn vũ và đặc biệt Hội Thánh Việt Nam luôn hân hoan mừng lễ Mẹ Mân Côi một cách trọng thể và dạt dào tình thương.

Vâng, Mẹ Maria đã nhiều lần hiện ra trên thế giới, lần nào Mẹ cũng khuyên nhủ nhân loại ăn năn sám hối và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Với Kinh Mân Côi, chúng ta hiểu được lịch sử cứu rỗi. Bởi vì, qua năm sự vui, lịch sử cứu độ được bắt đầu khi Mẹ nói lời xin vâng làm theo ý Chúa. Với năm sự thương, cả lịch sử cứu độ được tỏ lộ qua sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu trên Thập giá. Với năm sự mừng, lịch sử cứu độ được hoàn thành khi Chúa chết và ba ngày sống lại. Kinh Mân Côi là cuốn Kinh Thánh thu gọn. Đọc kinh Mân Côi chúng ta nhận thấy rõ vai trò của Mẹ và chỗ đứng, địa vị của Mẹ trong lịch sử cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta hãnh diện vì Mẹ được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Chính Mẹ được chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện và cũng chỉ có Mẹ được diễm phúc ấy.

Tên của Mẹ thật dịu hiền. Ai nghe danh thánh Mẹ cũng cảm phục sự hiền lành, đơn sơ, trong trắng, thánh thiện của Mẹ. Mẹ Maria đã hiện ra ở Fatima với ba trẻ là Lucia, Phanxicô va Jacinta. Mẹ khuyên nhủ các em phải siêng năng lần chuỗi Mân Côi và loan báo cho nhiều người lần chuỗi Mân Côi, ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Ở Lộ Đức, Mẹ hiện ra với Bernadette, tay Mẹ đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ bảo Bernadette lần hạt, rồi Mẹ cũng đọc kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh. Mẹ hiện ra nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới và ở đâu Mẹ cũng khuyên nhủ nhân loại, con người phải siêng năng lần chuỗi, cải tà qui chánh, ăn năn trở lại. Mẹ đã công khai xác nhận hiệu quả của việc lần hạt Mân Côi. Các Đức Thánh Cha đã luôn khuyến khích, khuyên nhủ Giáo Hội yêu mến Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết nhiều Tông thư nói về Mẹ, Ngài viết :” Sau việc đọc kinh Nhật Tụng thì việc đọc kinh Mân Côi được coi như một trong những kinh cầu nguyện chung tốt đẹp nhứt, hữu hiệu nhứt mà gia đình Công Giáo được khuyến khích đọc “. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã luôn tin tưởng, cậy trông Mẹ. Ngài đã dâng triều đại Giáo Hoàng của Ngài cho Mẹ :” Totus Tuus “ . Toàn thân của Đức Giáo Hoàng là thuộc về Mẹ.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Nhân loại, Giáo Hội ca tụng Mẹ vì nhờ Mẹ mà Đấng cứu độ được sinh ra nơi trần thế này. Với Kinh mân Côi chúng ta đi từng biến cố trong lịch sử cứu rỗi: biến cố của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đời sống đức tin của chúng ta sẽ được đảm bảo nếu chúng ta bám chặt lấy Chúa và đi từng chặng đường cứu rỗi qua việc đọc kinh Mân Côi. Lần chuỗi là hình thức đạo đức bình dân nhất mà lại có hiệu quả cứu rỗi nhất bởi vì kinh Mân Côi ai cũng có thể đọc được, suy gẫm và chiêm ngắm Chúa Giêsu và Mẹ Maria cách dễ dàng. Chúng ta có thể lần chuỗi riêng, chung trong nhóm, trong gia đình hay trong Nhà thờ. Kinh Mân Côi là giây bền đỗ của mọi người.

Lời kinh Mân Côi đẹp biết bao vì khi chúng ta cất lên kinh Kính Mừng là chúng ta chào Mẹ và chúng ta cao rao tình yêu bao la của Mẹ. Lời kinh Mân Côi quả là tuyệt vời. Cha Cantalamessa viết :” Thật là khích lệ khi khám phá thấy rằng, ngay cả những nhà khai sáng phong trào Cải cách cũng đã nhìn nhận tước hiệu và đặc quyền làm Mẹ của Đức Maria, Mẹ theo nghĩa Mẹ của chúng ta và quyền làm mẹ của Đức Maria và Mẹ của ơn cứu độ. Chúng ta hãy nghe Luther trong một bài giảng Lễ Giáng Sinh : “ Niềm an ủi và lòng nhân hậu dư tràn của Thiên Chúa là thế này : khi tin, con người có thể tự vinh vang về niềm hạnh phúc quí giá đến nhường ấy, được Đức Maria thực sự làm Mẹ, Đức Kitô làm Anh và Thiên Chúa làm Cha của mình…Nếu bạn tin như thế , thì bây giờ bạn thực sự được nghỉ ngơi nơi lòng Đức Trinh Nữ Maria và bạn là con chí ái của Người “.

Nhiều vị thánh đã khuyên nhủ, thúc giục nhân loại, con người đọc kinh Mân Côi như thánh Đaminh, thánh Anphongsô, thánh Don Bosco và nhiều vị thánh khác.Do đó, là Kitô hữu chúng ta phải siêng năng lần chuỗi Mân Côi vì chuỗi Mân Côi là giây bền đỗ của mỗi người chúng ta.

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ .
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nầy và trong giờ lâm tử
.

Lạy Mẹ Maria xin dạy và xin giúp chúng con luôn yêu mến lần chuỗi Mân Côi.Xin giúp chúng con biết noi gương bắt chước Mẹ sống lời “ Xin Vâng “ làm theo ý Chúa.Xin ban thêm niềm tin cho chúng con để chúng con luôn can đảm, quảng đại, hiến mình như Mẹ đã mau mắn hiến mình cho thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Amen.