Vào lúc 6 giờ chiều ngày 1/10 tới đây, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều trọng thể tại đền thờ thánh Phêrô để khai mạc Tháng Truyền giáo đặc biệt.

Chúng tôi xin gửi đến quý vị những chia sẻ về mục vụ truyền giáo của Lm. Giuse Đinh Long Văn Sĩ, chánh xứ giáo xứ Nam Ban, Gp. Đà Lạt. Một giáo xứ mới được 20 tuổi đời và là nơi có số anh chị em giáo dân đến từ nhiều vùng miền. Đặc biệt có anh chị em dân tộc K'ho, Chil và Srê

Một giáo xứ nằm giữa những người không Công Giáo!

Cha Giuse đã thi hành việc mục vụ và truyền giáo như thế nào, chúng ta cùng nghe cha chia sẻ.