Bài Sách Thánh lễ Đức Mẹ lên trời viết rằng: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết… mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.” Liên đới với Đức Kitô chính là lý do căn bản để Đức Mẹ lên trời.

Còn ai liên đới chặt chẽ với Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria? Mẹ cưu mang Chúa trong lòng dạ. Thiên Chúa vô hình đã nên hình nên dạng nhờ chính máu thịt Mẹ. Chúa lớn lên từ chính dòng sữa Mẹ. Suốt đời Mẹ từ khi cất tiếng “xin vâng” cho tới chân thập giá là cả đời liên đới gắn chặt với Chúa. Mẹ không tách rời Chúa. Nên Chúa về trời thì Mẹ cũng về trời.

Và Chúa đã làm người. Thế nên, một khi liên đới với Chúa thì Mẹ cũng liên đới với con người. Phúc Âm lễ Mẹ về trời kể chuyện Mẹ liên đới với con người qua việc đi thăm bà Êlisabét. Mẹ đến phục vụ bà, đem Chúa cho bà để cả nhà bà chan chứa niềm vui.

Thì ra, con đường đi đến với anh chị em trong yêu thương phục vụ cũng là con đường dẫn chúng ta về trời cao với Chúa. Hãy cùng nhau ngân nga câu hát: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ… để được về trời cùng Mẹ. Amen.

Bắc Ninh