Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu sánh ví Ngài như kẻ trộm! Giêsu ma, Chúa mà đi ăn trộm à!? Không, Chúa không ăn trộm, nhưng giống kẻ trộm ở cái tính bất ngờ. Trộm đến chẳng đời nào báo trước. Cũng thế, chính giờ phút ta không ngờ thì Chúa đến. Vì bất ngờ nên Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng.

1.Tỉnh thức. Tỉnh thức không chỉ đơn giản tỉnh ngủ, là thao thức vì ai. Tỉnh thức chính là trạng thái tinh thần luôn canh chừng cảnh giác trước những nguy hiểm gây hại cho đời mình, luôn mau chóng nhận ra những môi trường, hoàn cảnh, trào lưu, xu hướng xã hội cuốn đời mình đi vào lầm lạc, lạc lối. Tỉnh thức đúng nhất là nhìn cuộc đời và con người bằng cặp mắt của Chúa!

2.Sẵn sàng . Để sẵn sàng thì luôn cần những hành động chuẩn bị đầy đủ. Trước mọi chuyến đi xa, chúng ta luôn chuẩn bị đủ thứ hành lý tư trang. Trước chuyến đi xa nhất để về đời sau ta đã chuẩn bị những gì làm hành trang? Một cơn cám dỗ ngọt ngào mà tinh quái khiến người ta không chuẩn bị, đó là: Cứ tà tà, còn lâu mới chết! Người đầy tớ trong chuyện Phúc Âm cũng đã nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”.

Trong đời có lời ca: Lỡ mai anh chết em khóc không? Trong đạo, để tỉnh thức và sẵn sàng khi Chúa đến, mỗi chúng ta phải hỏi lòng mình: Lỡ mai tôi chết, tôi săn sàng chưa?