Đã xong chưa, sẵn sàng chưa? là câu hỏi chúng ta thường hỏi thăm dò xem người kia đã chuẩn bị xong chưa. Sẵn sàng không phải chỉ tốt cho người khác mà còn tốt cho chính mình bởi tránh được những lo lắng, hấp tấp, vội vàng vào phút chót. Sẵn sàng giúp cho con tim thanh thản bởi việc chuẩn bị cho sự việc đã tạm ổn. Không có câu trả lời nước đôi cho việc sẵn sàng. Bạn hoặc đã sẵn sàng hoặc chưa xong, còn đang chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng bởi bạn biết sự việc dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Học sinh chuẩn bị sẵn sàng đi học tiết kiệm được thời giờ của cha mẹ đưa đón, và cũng mang lại niềm vui cho cha mẹ. Người chuẩn bị sẵn sàng thường đạt thành quả tốt nhất trong các cuộc thi đua hay trong thi cử. Trên phương diện quốc gia, nhân viên cứu thương, cứu hoả, hay chống khủng bố sẵn sàng làm việc khi sự cố xảy ra giúp nhiều nạn nhân khỏi chết oan, vì họ phản ứng kịp thời. Về phương diện tâm linh, sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống đức tin Kitô giáo. Sẵn sàng là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành, vững tin vào Thiên Chúa quan phòng. Kitô hữu trưởng thành trong đức tin luôn sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa mời gọi, dù họ cảm thấy Chúa ở gần hay xa vời, họ luôn vững tin và đón nhận í Chúa với tất cả tấm lòng chân thành. Sẵn sàng trong đức tin diễn tả tình yêu chân thành của ta với Chúa. Không phải do ta sẵn sàng mà Thiên Chúa thưởng công, mà chính là tình yêu ta diễn tả qua tấm lòng sẵn sàng là điều Thiên Chúa vui lòng đón nhận và thưởng công.

Phúc Âm hôm nay cho biết sẵn sàng không những làm cho ông chủ hài lòng, mà ông chủ còn đảo lộn trật tự trong phục vụ. Thay vì đầy tớ phục vụ chủ; đổi lại chủ sẵn sàng phục vụ đầy tớ:

Chủ sẽ thắt lưng đưa vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ Lc 12,38.

Tinh thần của câu nói trên muốn nhắc đến bữa 'Tiệc Hằng Sống' trong nước trời. 'Tiệc Hằng Sống' nước trời dành cho những ai sẵn sàng, đáp trả tiếng Chúa mời gọi, bởi họ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, đặt trọn niềm tin vào điều Đức Kitô hứa, là Ngài sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang, và họ luôn sống trong tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng đón nhận ngày Chúa đến. 'Khi nào ngày đó xảy đến?' là điều tuyệt đối bí ẩn, không ai có thể biết. Mọi cố gắng suy đoán, diễn giải đều là những phỏng đoán vu vơ, không có căn bản trên Lời Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất xác định, phán quyết ngày và giờ, khi nào sự việc đó sẽ xảy đến.

'Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến Lc 12,40.

Điều chúng ta tin tưởng là Chúa sẽ đến lần thứ hai, đón những ai sẵn sàng, luôn tin yêu, phó thác vào Chúa. Phần thưởng dành cho không phải vì sẵn sàng, mà chính là phát xuất từ lòng yêu mến. Chính lòng yêu mến này tồn tại trong nước Chúa. Phần thưởng dành cho người có lòng yêu mến Thiên Chúa, sẵn sàng chỉ là dấu chỉ của lòng yêu mến thể hiện qua cuộc sống.

Chúng ta thường nghĩ con người phục vụ Thiên Chúa. Điều này không sai. Phúc âm hôm nay cho biết Thiên Chúa phục vụ con người nhiều hơn gấp bội. Nhờ Thiên Chúa mà ta có sự sống, được mạnh khoẻ, có trí khôn, lanh lẹ, hoạt bát, thành công, tất cả đều do Thiên Chúa trao ban. Khi hoàn tất hành trình dương thế, Thiên Chúa ban cho ta sự sống trường sinh. Ta phục vụ Thiên Chúa có giới hạn, Thiên Chúa nâng đỡ phục vụ ta vô hạn.

Mỗi người trong chúng ta đều có mục đích trong cuộc sống. Thế giới Thiên Chúa tạo dựng cũng có mục đích của Ngài. Chúng không di chuyển lạc lõng trong thiên nhiên, không di chuyển bất định, tuỳ hứng, mà theo luật trật tự, tự nhiên Thiên Chúa tạo dựng. Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang đón nhận tâm hồn chân thành, yêu mến và đó cũng là ngày vũ trụ hoàn thành sứ mạng của nó.

TiengChuong.org

Readiness

'Are you ready?' is the common question we all use to explore the state of readiness of another person. Readiness is good not just for oneself, but for the benefit of other people involved. It helps to put one's mind at peace because things are under control. There is no middle ground answer for such question. It is either: 'Yes, I am ready' or 'No, I am not'. We are ready or not ready for something, which is almost certainly going to happen. Children who are ready to go to school make their parents happy and it saves time, especially at rush time in the morning. People who are ready perform best in their competition or examination. At a national level, the readiness of an Ambulance paramedic, or a police officer, or Anti- terrorist Agency means saving lives or avoiding catastrophes. At a spiritual level, readiness plays an important role in one's Christian faith. It is an obvious sign of faithfulness. It is whether the Master is near or far, that person shows, not fear, but genuine respect and love for the Master, at a personal level. Because his/her love for the Master is stable and firm, the Master will reward that person with something which is much more worthwhile.

The reading of the day tells us that, readiness not only pleases the Master, but it reverses the order of service. Instead of a servant who serves the Master; the Master chooses to serve his own servants. 'He will put on apron, sit them down at table and wait on them' Lk 12,38 . This saying refers to the future- the eschatological end time. It is 'The Eternal Banquet' preserved for those who, deep in their hearts, have faith and love, when Jesus returns for the second time. He will welcome them into the heavenly banquet. 'When will it happen?' is the question that any attempt to answer is a theological baselessness, a sheer imagination, because God will decide when it is the appropriate time for God to act. No one knows but God alone. 'The Son of Man is coming at an hour you do not expect Lk 12,40. Readiness is not because of the unknown factor, but out of love for the Master. It is a good and faithful Christian, who always ready to welcome Him whenever the Master returns. The great reward is promised for that person. Christ's second coming is certain and it is our hope that when He returns we are ready to welcome Him into our hearts, and God will welcome us into God's kingdom.

We often think we are called to serve God, and don't realize that, what we do to serve God and God's people is only a tiny fraction of what God has done for us personally, now in this life, and much more in the life to come. Our love for God in this world is limited, while God's care for us in the world to come is eternal.

We believe that each of us exists in this world for a purpose. It is the same for the entire universe. People are not moving aimlessly through time. Each of them has a purpose to fulfil. Jesus' second coming to save those who are ready is part of God's plan and it is also the time the world has fulfilled its purpose.