Xin sai Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con.

Trong nếp sống đức tin, người Công Giáo hằng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con!

Lời cầu nguyện này là tâm tình khấn xin mỗi khi người tín hữu Chúa Kitô đọc kinh nguyện: „Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.“….

Rồi hằng năm cùng với toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể đại lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 50 ngày sau lễ Chúa Giêsu phục sinh.

Và trong đời sống đức tin, trước khi bước vào tuổi trưởng thành, các bạn trẻ lãnh nhận Bí Tích Thêm Xức: 07 ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp củng cố đức tin vào Chúa, mà ngày xưa lúc còn thơ bé đã lãnh nhận khi tiếp nhận Bí Tích Rửa tội.
Hôm Chúa Nhật 02.06.2019 Đức Cha Dominikus Schwaderlapp, Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Koeln, đã đến Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen, ban Bí tích Thêm Xức cho 75 bạn trẻ Việt Nam.

07 ân đức Chúa Thánh Thần giúp tâm hồn đời sống đức tin cho người tín hữu Chúa Kitô sức mạnh có niềm vui tươi phấn khởi làm chứng cho Thiên Chúa trong đời sống: “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (Công vụ các Tông đồ 1,8).

Bí tích Thêm sức là một trong bảy bí tích Bí tích của Giáo Hội Công Giáo. Bí tích này cùng với Bí tích Rửa tội và Bí tích Mình Thánh Chúa là ba bí tích khai tâm trong đời sống đức tin người Công gíao.

Làn nước Bí tích rửa tội dẫn đưa con người gia nhập sống trong Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô ở trần gian.

Bí tích Thêm sức củng cố đức tin vào Chúa ngày trước đã lãnh nhận khi tiếp nhận bí tích rửa tội. Ân đức Chúa Thánh Thần giúp họ sống là nhân chứng là người thuộc về Chúa Kitô cho tình yêu Chúa ở trần gian.

Và Bí Tích Mình Thánh Chúa là nguồn lương thực sức sống cho đức tin vào Chúa của người Công Giáo trên con đường đời sống ở trần gian.

Dịp này Đức Cha Schwaderlapp cũng chúc lành cho các 06 đôi vợ chồng có kỷ niệm hôn phối 65 năm, 60 năm, 50 năm, 40 năm, 25 năm và 20 năm:

Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa - Te Deum laudamus! đã ban cho chúng con cơ hội thuận tiện tốt đẹp ngày mừng lễ Thêm sức của thế hệ bạn trẻ con cháu, và thế hệ Ông Bà Cha Mẹ cùng mừng kỷ niệm hôn phối.

Xin chúc mừng các Bạn Trẻ ngày nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức. Cầu chúc các Bạn khoẻ mạnh, lòng tràn ngập niềm vui phấn khởi với việc sống đức tin, và với việc học hành xây dựng đời sống.

Xin chúc mừng các Ông Bà, Cha Mẹ có kỷ niệm thánh đức mừng kỷ niệm Bí tích hôn phối.

Sự trung thành của các Ông Bà, Anh Chị với nhau trong quãng đường đời sống hôn nhân từ hằng chục năm qua là chứng từ nói lên sâu đậm tình nghĩa vợ chồng tay trong tay luôn có nhau.

Và là hoa qủa gương sáng tốt lành cho con cháu gia đình, cho thế hệ người trẻ, cùng cho tình yêu của Thiên Chúa trên trần gian.

Chúc lành của Chúa từ trời cao luôn hằng gìn giữ che chở gia đình con cháu các Ông Bà, các Anh Chị khỏe mạnh và đạt được thành công.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long