Cha Hermann Geissler, giám chức làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin Tòa Thánh trong 25 năm, bị cựu nữ tu Doris Reisigner Wagner tố cáo rằng bà bị dụ dổ về tình dục trong tòa giải tội. Đây là một tội phạm nghiêm trọng trong Giáo Hội Công Giáo. Chiếu theo giáo luật điều 1387: Tư tế nào dụ dỗ hối nhân phạm tội nghịch điều răn thứ sau của Thập Giới trong khi giải tội, hay nhân dịp giải tội, hay viện cớ giải tội, thì phải vị phạt vạ huyền chức, cấm chế, bãi nhiệm tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm, và phải bị sa thải khỏi bậc giáo sĩ trong những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Ngày 29.1.2019, Đức Hồng Y Francisco Luis Ladaria, Tổng trường Bộ Giáo lý Đức tin đã nhận đơn từ chức của Cha Geissler khỏi Bộ Giáo lý Đức tin để tránh thiệt hại cho Bộ Giáo lý Đức tin cũng như của Hội Dòng. Cha Geissler không chấp nhận có tội về cáo buộc nên kiên nhẫn chờ đón quyết định của thẩm quyền Giáo hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã không để Bộ Giáo lý Đức tin quyền xét xử trường hợp này như những trường hợp giáo sĩ bị cáo buộc về những vụ lạm dụng tình dục như thường lệ. Ngài đã ủy nhiệm cho Tòa án Tối cao Tòa thánh để tiến hành thủ tục tố tụng hành chánh. Sau cuộc điều tra sơ khởi chiếu theo giáo luật điều 1717, Hội đồng gồm 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Tòa thánh họp ngày 15.5.2019, đã quyết định rằng không có tội hình trong trường hợp được nêu lên, nên bị cáo không có tội. Cha Geissler được thông báo về Sắc lệnh của Tòa án do Đức Hồng Y Chủ tích Dominique Mamberti và Đức Cha Thư ký Giuseppe Sciacca cùng ký tên. Tòa án Tối cao Tòa thánh cũng ra thông báo về quyết định này vào ngày 17.5.2019.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP